TIETOKONETOMOGRAFIATUTKIMUS (TT) TUTTIPULLOANESTESIASSA

Esivalmistelut

Lapsen kanssa tulee ilmoittautua määräaikana Sairaala Novan osastolla ____________________, josta hänet tuodaan tutkimukseen kuvantamisyksikköön sopivana ajankohtana.

Tuttipulloanestesiaa käytetään yleensä alle puolivuotiaille lapsille, ellei jostakin syystä katsota tarpeelliseksi käyttää nukutusta.

Tuttipulloanestesia tarkoittaa sitä, että lapsi syötetään sopivasti ennen tutkimusta niin, että hän syötyään nukahtaa ja pysyy näin liikkumatta tutkimuksen ajan. Jotta lapsi saadaan syömään ja nukkumaan ajallaan, on häntä pidettävä hereillä ja syömättä riittävän kauan (noin yksi ruokailuväli) ennen tutkimusta.

Jotta lapsi ei nukkuisi juuri ennen tutkimusta, kutsutaan hänet hoitavalle osastolle jo hyvissä ajoin tutkimusaamuna. Tämä on seikka, joka saattaa vanhemmista tuntua vaikealta, mutta on kuitenkin tärkeää tutkimuksen onnistumisen kannalta. Jotta kuvista tulee onnistuneet, tulee lapsen nukkua ja pysyä paikallaan tutkimuksessa tarvittavan ajan. Tuttipulloanestesia vaatii vanhemmilta kärsivällisyyttä senkin vuoksi, ettei sovittua tutkimusaikaa pystytä aina tarkalleen noudattamaan. Tämän vuoksi vanhempien täytyy odottaa kunnes kuvantamisyksiköstä annetaan lupa lapsen syöttämiseen.

Yleistä

Tietokonetomografia (TT) eli viipalekuvaus on tutkimus, jossa röntgensäteiden avulla otetaan poikkileikekuvia tutkittavalta alueelta. Tutkimus suoritetaan makuuasennossa. Kuvauslaitteessa on iso aukko (noin 80 cm), joka on avoin molemmista päistä. Tutkimuksen aikana tulee olla liikkumatta. Henkilökunnalla on koko ajan näkö-, kuulo- ja puheyhteys viereisestä huoneesta. Kuvausaika on yleensä lyhyt, mutta esivalmisteluineen käynti kuvantamisyksikössä kestää noin 15 minuuttia. Yksikössämme kuvataan ajanvarauspotilaiden lisäksi myös kiireellisiä päivystystutkimuksia, jotka saattavat vaikuttaa ajanvarauspotilaiden käynnin kestoon. Tutkimustulokset saat hoitavalta lääkäriltä.

Muuta huomioitavaa

Ottakaa yhteyttä lähettävään yksikköön mikäli annettu aika ei sovi

Käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä ajasta joudumme perimään erikseen määrätyn maksun.

Jos lapsi on yliherkkä jodivarjoaineelle tai mikäli haluat muuten kysyä jotain tutkimukseen liittyvää, voit ottaa yhteyttä kuvantamisyksikköön puh. (014) 269 1148 klo 8.00 – 15.00.