Sädehoito

Puhelin 014 2693538

 

 

RINTAKEHÄN ALUEEN SÄDEHOITO

 

Sädehoidon vaikutus on paikallinen.

Hoitoa annetaan yksilöllisesti tehdyn suunnitelman mukaisesti. 

 

SIVUVAIKUTUKSIA 

Sädehoito voi aiheut­taa sivu­vaikutuk­sia, jotka ovat yksi­lölli­siä ja ohi­meneviä

  •     ruokatorven ärsytys
  •     väsymys
  •     liman erityksen lisääntyminen

 

Oireista on hyvä kertoa hoitajalle hoito-ohjei­den saa­miseksi.

Tarvittaessa pääsette myös lääkärin vastaanotol­le.