SOC-13 kyselylomake

 Miltä Sinusta tuntuu?  Rengasta vaihtoehdoista 1-7 se, mikä vastaa parhaiten Sinun käsitystäsi. Merkitse vain yksi numeraalinen vaihtoehto kysymystä kohti.

 

Kuinka usein sinulla on tunne, ettet oikeastaan välitä, mitä ympärilläsi tapahtuu?

 erittäin harvoin tai ei koskaan

   1  

  2  

  3  

  4  

  5  

  6  

  7   

  hyvin usein


Kuinka usein olet yllättynyt sellaisten henkilöiden käyttäytymisestä, jotka uskoit tuntevasi hyvin?

 en koskaan

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  jatkuvasti


Oletko joskus pettynyt ihmisiin, joihin luotit?

 en koskaan

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  jatkuvasti


Tähän asti elämäsi on ollut

 täysin vailla selvää tarkoitusta ja päämäärää

  1

   2

  3

   4

   5

   6

  7

 sen tarkoitus ja päämäärät 
ovat olleet täysin selvät   

 
Kuinka usein sinusta tuntuu, että sinua kohdellaan epäoikeudenmukaisesti?

 hyvin usein

  1

  2

  3

   4

   5

   6

  7

  erittäin harvoin tai ei koskaan

 
Kuinka usein sinulla on sellainen tunne, että olet oudossa tilanteessa, etkä tiedä, mitä tehdä?

 hyvin usein

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  erittäin harvoin tai ei koskaan

 
Koetko, että päivittäisten tehtäviesi hoitaminen on

 suuren mielihyvän ja tyydytyksen lähde

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  tuskallista ja ikävää

 
Kuinka usein tunteesi ja ajatuksesi ovat oikein sekaisin?

 hyvin usein

  1

   2

  3

  4

  5

  6

  7

 erittäin harvoin tai ei koskaan

 
Kuinka usein koet tunteita, joita et mielelläsi kokisi?

 hyvin usein

  1

   2

  3

   4 

  5

  6

  7

 erittäin harvoin tai ei koskaan

 
Monet ihmiset – jopa lujaluonteiset – kokevat tietyissä tilanteissa olevan toisten tiellä. Kuinka usein sinä olet kokenut näin?

 en koskaan

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  hyvin usein

 
Kun jotain epätavallisempaa on tapahtunut, oletko jälkikäteen yleensä todennut, että

 olit yli- tai aliarvioinut asian
merkityksen

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 näit asian oikeassa mittakaavassa

 
Kuinka usein sinulla on tunne, että päivittäiset tekemisesi ovat jokseenkin merkityksettömiä?

 hyvin usein

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  erittäin harvoin tai ei koskaan

 
Kuinka usein koet tunteita, joita et varmuudella pysty pitämään hallinnassasi?

  hyvin usein

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  erittäin harvoin tai ei koskaan


 

Tulkintaohje ammattilaiselle:

Työntekijän tulkintaohje (valikoimattomille perusterveydenhuollon potilaille):

Pistemäärä alle 60:
Vastaaja on todennäköisesti tehostetun psykososiaalisen tuen tarpeessa. Kartoita tarkemmin alhaiset pisteet tuottaneita kysymyksiä läpikäymällä ja elämäntilannetta kartoittamalla, mihin osa-alueeseen on mahdollisuus puuttua. Käytä tarvittaessa kyseisen aihepiirin seulontalomakkeita. Kartoita vastaajan omat mahdollisuudet toimia asian hyväksi. Ohjaa vastaaja tarpeenmukaiseen jatkohoitoon. Sovi tarvittaessa itsellesi uusi käynti- tai soittoaika asian etenemisen seuraamiseksi.

Pistemäärä 60-74:
Vastaajalla saattaa olla tuen tarvetta jollakin elämän osa-alueella. Kartoita tarkemmin alhaiset pisteet tuottaneita kysymyksiä läpikäymällä ja elämäntilannetta kartoittamalla, mihin osa-alueeseen on mahdollisesti tarve puuttua. Selvitelkää yhdessä, mitä hän voi tehdä asialle itse ja asettakaa tavoite ja aikataulu sen toteuttamiseen. Tarpeen mukaan ohjaa saamaan lisäapua kyseisen alan ammattilaiselta. Anna yhteystietosi, jos vastaajalla on tarvetta palata asiaan vielä.

Pisteet 75-91:
Vastaajalla ei näytä olevan suurempia ongelmia elämänhallinnassa. Hänellä on tunne siitä että elämä on hallittavaa, ymmärrettävää ja merkityksellistä. Varmista vielä kysymällä että hän on samaa mieltä asiasta ja jos näin on, anna positiivista palautetta hänelle siitä. Jos hän on eri mieltä, kysy, mikä kohta vaatisi puuttumista ja miettikää yhdessä, mitä asialle voisi tehdä.

(Tiettyjen erityisryhmien kohdalla voidaan käyttää alempia pistemääriä kuin 60 pistettä. Esimerkiksi työttömät, päihdeongelmaiset, masentuneet: pistemäärä <48, 48-67 ja >67)

 (SOC-13, Antonovsky 1987; Honkinen 2009)