Tekonivelleikkaukseen tulevalle

Tästä kokonaisuudesta löydät tietoa tekonivelleikkausarvioon lähetetylle tai leikkaukseen valmistautuvalle ja hänen läheiselleen. Saat tärkeää tietoa leikkaukseen valmistautumisesta, leikkauspäivästä ja leikkauksen jälkeisestä ajasta sekä terveytesi kannalta tärkeistä asioista, joiden tulee olla kunnossa ennen leikkausta.

Terveydentilasi selvitetään terveysasemalla ennen leikkausjonoon asettamista. Lopullisen päätöksen tekonivelleikkauksesta tekee Keski-Suomen Sairaala Novan ortopedian erikoislääkäri yhdessä potilaan kanssa. Tekoniveloppaissa on tietoa leikkaukseen valmistautumisesta, leikkauspäivästä ja leikkauksen jälkeisestä ajasta. Lisäksi oppaassa on tietoa terveyden kannalta tärkeistä asioista, joiden tulee olla kunnossa ennen leikkausta.

Avuksi valmistautumiseen

Tarkistuslistasi tekonivelleikkausta varten

Tietoa vertaistuesta

Suomen Nivelyhdistys ry www.nivel.fi

Tekonivelpotilaan harjoitusohjeet 6 viikkoa leikkauksesta

Lonkan liikeharjoitukset

Polven liikeharjoitukset

Tekonivelpotilaista

95 %
tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä hoitoonsa
92 %
tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä kivunhoitoonsa
96 %
voisi suositella tai mielellään suosittelisi sairaala läheiselleen