Sädehoito

Puhelin  014 2693538

 

 

VATSAN JA RUOKATORVEN ALUEEN SÄDEHOITO

 

Hoitoa annetaan yksilöllisesti tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Sädehoidon vaikutus on paikallinen.

 

VALMISTAUTUMINEN

 

Ole syömättä ja juomatta noin kaksi tuntia ennen sädehoidon suunnittelukuvausta.

Noudata samaa ohjetta ennen jokaista sädehoitokertaa.

Lääkkeet voit ottaa normaalisti.

 

SIVUVAIKUTUKSIA

Sädehoito voi aiheuttaa sivuvaikutuk­sia, jotka ovat ohimeneviä ja yksilöl­lisiä

  • pahoinvointi
  • ruokahalutto­muus
  • väsymys
  • ripuli

Kerro oireista hoitajalle hoito-oh­jei­den saamiseksi, koska esim. pahoinvointia voi­daan ehkäistä ennen hoitoa otettavalla lääk­keel­lä.

Tarvittaessa pääset lääkärin vastaanotol­le.