Lokirekisteritiedot

Potilastietojärjestelmän käytöstä syntyy erillinen käyttöloki. Käyttölokin avulla valvotaan ja tarkastetaan, että potilasrekisterin käyttö on annettujen määräysten ja lain mukaista. Käyttölokin avulla todennetaan työntekijöiden potilastietojen käsittely. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ilmenevä väärinkäytös johtaa aina kurinpitotoimiin ja mahdollisiin rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Käyttölokiin on pääsy vain nimetyillä vastuuhenkilöillä.

Säännöllinen valvonta


Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä käyttölokia valvotaan säännöllisesti ja valvontaprosessit ovat järjestelmällisiä. Valvonta tapahtuu valitsemalla satunnaisesti potilastietojärjestelmän käyttäjiä ja tarkistamalla heidän toimensa tietyltä aikaväliltä. Lisäksi tehdään satunnainen potilasotanta ja tarkistetaan heidän potilastietojen käyttäjät ja käytön perusteet.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä lokivalvontaa suoritetaan myös potilasriskiryhmille (julkisuuden henkilöt ja omat työntekijät).

Väärinkäytösepäily tai tarkastuspyyntö


Potilaalla on oikeus pyytää lokitietojen tarkastusta epäillessään väärinkäytöstä tai käyttäessään tarkastuspyyntöoikeuttaan. Tarkastuksessa selvitetään kuka potilasta koskevia tietoja on käsitellyt ja onko käsittelyn perusteena ollut työtehtävien hoito.

Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena (lomake löytyy sivun oikeasta reunasta) ja lähetetään omakätisesti allekirjoitettuna sairaanhoitopiirin tietosuojavastaavalle. Mikäli tarkastuspyynnön taustalla on väärinkäytösepäily, yksilöikää epäilyllenne lomakkeen kohtaan "Miksi tietoja pyydetään?".