Omien potilasasiakirjojen tarkastusoikeus

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä, mutta potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasasiakirjamerkinnät. Potilasasiakirjamerkintöjen tarkastusoikeus on henkilökohtainen, eivätkä lähiomaiset voi käyttää tarkastusoikeutta potilaan puolesta.

Poikkeuksena ovat alaikäisen lapsen potilasasiakirjat, mikäli alaikäisen huoltaja tai muu laillinen edustaja tarvitsee hoitopäätöksen tueksi tarpeellisia tietoja potilasasiakirjoista. Tarkastusoikeus on yksinomaan alaikäisellä lapsella, mikäli hän on kieltänyt tietojensa antamisen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalle.

Tarkastusoikeuden toteuttaminen

Hoitojakson aikana hoitojakson potilasasiakirjoja koskeva tarkastuspyyntö esitettään hoitavalle lääkärille. Potilasasiakirjojen tarkastusoikeus toteutetaan lääkärin tai hänen luvallaan muun terveydenhuollon ammattihenkilön läsnä ollessa. Terveydenhuollon ammattihenkilö tulkitsee tarvittaessa potilasasiakirjamerkinnät potilaalle ymmärrettävään muotoon.

Hoitojakson päätyttyä tarkastusoikeuden toteuttamiseksi täytetään kirjallinen tarkastuspyyntölomake, joka lähetetään omakätisesti allekirjoitettuna sairaanhoitopiirin potilaskertomusarkistoon.  Tarkastuspyyntölomake on ladattavissa sivun oikeasta reunasta. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Tarkastuspyyntölomakkeeseen tarkennetaan, mitä tietoja tarkastuspyyntö koskee ja miten tarkastusoikeus halutaan toteuttaa. Tarkastusoikeus voidaan toteuttaa joko henkilökohtaisena käyntinä tai pyytämällä potilasasiakirjoista jäljennökset.

Potilaalle varataan tilaisuus tutustua tietoihin terveydenhuollon ammattihenkilön läsnä ollessa tai annetaan jäljennökset potilasasiakirjoista. Tarkastusoikeutta ei voi käyttää sivullinen, joten varautukaa todistamaan henkilöllisyytenne. Tarkastusoikeuden käyttäminen samoihin tietoihin on maksutonta, jos kahden tarkastuspyynnön välinen aika on yli yhden vuoden.

Tarkastuspyynnön evääminen


Tarkastuspyyntö voidaan evätä, mikäli tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle, hoidolle tai jonkun muun oikeuksille tai se on vastoin lapsen etua. Kielteisestä päätöksestä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa on kerrottu kieltäytymisen syy. Tarkastusoikeuden eväämisen veroisena pidetään sitä, että potilas ei ole kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä saanut tietoja tai kirjallista vastausta. Potilas voi saattaa kielteisen päätöksen tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.