Omien potilasasiakirjojen tilaaminen

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan tallennetuista tiedoista. Niin myös potilaalla on oikeus saada tieto itseään koskevista salassa pidettävään asiakirjaan sisältyvistä tiedoista. Terveydenhuollossa näitä asiakirjoja ovat potilaan hoitoon ja laitoshoitoon taikka terapia- tai asiakaskäyntiin liittyvät asiakirjat.

Tieto voidaan jättää antamatta esim. erittäin tärkeän edun tai lapsen edun tai yksityisen edun vuoksi.

Tiedot asiakirjoista annetaan kopiona, jotka tilataan sähköisesti tai kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla lomakkeella.

Huom! Sähköisellä lomakkeella voi tilata vain Keski-Suomen sairaanhoitopiirin potilasasiakirjat ja kuvakopiot. Tätä kautta ei voi tilata Jyväskylän, Hankasalmen tai Uuraisten, Muuramen Hyvinvoinnin tai Seututk:n asiakirjoja.