Potilasasiakirjojen tilaaminen ja tarkastaminen - Haku


1
2
Seuraava Viimeinen
Lokirekisteritiedot
Sisältösivut | Julkaistu: 22.12.2020

Potilastietojärjestelmän käytöstä syntyy erillinen käyttöloki. Käyttölokin avulla valvotaan ja tarkastetaan, että potilasrekisterin käyttö on annettujen määräysten ja lain mukaista. Käyttölokin avulla......

Potilaalle ja läheiselle > Potilastiedot- ja asiakirjat > Potilasasiakirjojen tilaaminen ja tarkastaminen > Lokirekisteritiedot
Omien potilasasiakirjojen tarkastusoikeus
Sisältösivut | Julkaistu: 22.12.2020

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä, mutta potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasasiakirjamerkinnät. Potilasasiakirjamerkintöjen tarkastusoikeus on henkilökohtainen, eivätkä lähioma......

Potilaalle ja läheiselle > Potilastiedot- ja asiakirjat > Potilasasiakirjojen tilaaminen ja tarkastaminen > Omien potilasasiakirjojen tarkastusoikeus
Omien potilasasiakirjojen tilaaminen
Sisältösivut | Julkaistu: 22.12.2020

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan tallennetuista tiedoista. Niin myös potilaalla on oikeus saada tieto itseään koskevista salassa pidettävään asiakirjaan sisä......

Potilaalle ja läheiselle > Potilastiedot- ja asiakirjat > Potilasasiakirjojen tilaaminen ja tarkastaminen > Omien potilasasiakirjojen tilaaminen
Potilasasiakirjojen tietojen korjaus
Sisältösivut | Julkaistu: 22.12.2020

Potilasasiakirjoihin tallennettujen tietojen käyttötarkoitus on potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestäminen. Asianmukaisesti laaditut potilasasiakirjat ovat tärkeitä hoitotilanteissa, potilaan tiedon......

Potilaalle ja läheiselle > Potilastiedot- ja asiakirjat > Potilasasiakirjojen tilaaminen ja tarkastaminen > Potilasasiakirjojen tietojen korjaus
Potilastietojen luovutus
Sisältösivut | Julkaistu: 22.12.2020

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä eikä terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu toimintayksikössä työskentelevä henkilö saa luovuttaa potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja sivullisille ilman poti......

Potilaalle ja läheiselle > Potilastiedot- ja asiakirjat > Potilasasiakirjojen tilaaminen ja tarkastaminen > Potilastietojen luovutus
1
2
Seuraava Viimeinen