Potilastiedot ja -asiakirjat

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä noudatetaan kuntayhtymän hallituksen hyväksymä tietoturvapolitiikkaa, joka kattaa kuntayhtymän kaiken toiminnan ja niihin liittyvät tietojenkäsittelytehtävät. Tietosuojaperiaatteemme edellyttävät, että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti potilaan perusoikeuksia kunnioittaen sekä yksityisyyttä suojaamalla.

Sairaanhoitopiirin tietoturvapolitiikka määrittelee ne periaatteet, vastuut, toteutustavat sekä seurannan ja valvonnan, joita sairaanhoitopiirissä noudatetaan tietoturvan toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet ovat selkiytetty sairaanhoitopiirin tietosuojakäsikirjassa ja jokaisen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä työskentelevän on sitouduttava annettuihin ohjeisiin sekä määräyksiin. Velvoitteissa korostetaan salassapidon, vaitiolovelvollisuuden ja yksityisyyden suojan toteutumista sekä tietoturvallisuuden, tietosuojan, hyvän tietojenkäsittelytavan ja laadun merkitystä.

Tietojärjestelmien luotettavuus varmistetaan niin, ettei ulkopuolisella ole mahdollisuutta nähdä, muuttaa, tuhota tai muuten käsitellä potilasasiakirjoja tai potilastietoja.