Potilastietorekisteri

Potilaan hyvän hoidon toteuttamiseksi ylläpidetään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä potilastietorekisteriä. Potilaan hoidon eri vaiheissa laadittavat, käytettävät, saapuneet potilasasiakirjat ja potilastiedot muodostavat potilastietorekisterin.

Potilastietorekisteriin kuuluvat hoito- ja tutkimustietojen lisäksi mm. lähetteet, palautteet, laskutustiedot, ajanvaraustiedot, tutkimus- ja toimenpidepyynnöt sekä tutkimustulokset ja – lausunnot. Rekisteriin kuuluvat sekä sähköiset että paperille laaditut potilasasiakirjat.

Potilastietorekisteriin eivät kuulu muussa tarkoituksessa kuin potilaan hoidossa syntyneet potilasasiakirjat. Rekisteriin ei tallenneta asiakirjoja, jotka koskevat esimerkiksi tarkistusoikeutta, muistutusta, kantelua tai potilasvahinkoasiaa.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän potilastietorekisterin tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, tietosisältö, tietolähteet, säännönmukaiset tietojen luovutukset, rekisteröidyn oikeudet sekä rekisterinsuojausperiaatteet.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen yhteinen potilastietorekisteri

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (jatkossa KSSHP) yhteisen alueellisen potilastietorekisterin muodostavat potilasasiakirjat, jotka on laadittu alueen kunnallisessa perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa sekä erikoissairaanhoidossa.

Yhteisrekisteriin kuuluvat toimintayksiköt: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP), Keski-Suomen Seututerveyskeskus (SEUTUTK), Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE), Muuramen Hyvinvointi, Kinnulan terveyskeskus, Perusturvaliikelaitos Saarikka, Wiitaunioni, Äänekosken terveyskeskus ja Työterveys Aalto.

KSSHP:n Yhteiseen potilastietorekisteriin kuuluvat kaikki potilasasiakirjat, sekä sähköiset että paperiset, riippumatta siitä, milloin ne on laadittu. Sen sijaan siihen eivät kuulu sosiaalihuollon eivätkä yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat.

Suosittelemme, että tutustut Sairaanhoitopiirin yhteistä potilastietorekisteriä koskevaan informaatioon ja kuittaat sen saaduksi Omakanta -palvelun kautta (www.omakanta.fi). Kuittaus siirtyy Omakanta-palvelusta automaattisesti potilastietojärjestelmiin.