Puolesta asiointi Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä

Sairaanhoitopiirin potilaana voit antaa toiselle henkilölle valtuutuksen eli valtakirjan hoitaa puolestasi asiointia sairaanhoitopiirissä. Tältä sivulta löydät valtakirjapohjan ja valtakirjan voi laatia myös vapaamuotoisesti sisältäen vaaditut tiedot. 

Mikäli haluat antaa toiselle henkilölle valtakirjan puolesta asiointiin, toimi näin:

  1. Tulosta, täytä ja allekirjoita alla oleva “Valtakirja puolesta asiointiin” -lomake ja tuo se sairaanhoitopiirin yksikköön. Voit myös tulla yksikköön täyttämään lomakkeen.
  2. Sairaanhoitopirinyksikössä henkilöllisyytesi tarkastetaan. Valtakirjan saajan eli valtuutetun henkilön ei tarvitse olla läsnä valtakirjan teon yhteydessä, vaan hänen henkilöllisyytensä tarkastetaan aina asioinnin yhteydessä.
  3. Mikäli et pysty toimittamaan valtakirjaa henkilökohtaisesti Sairaanhoitopiirin yksikköön, myös valtakirjassa valtuutettu henkilö voi palauttaa valtakirjan puolestasi. Tällöin valtakirjalle tarvitaan kaksi täysi-ikäistä todistajaa, jotka varmentavat valtakirjan oikeaksi allekirjoituksellaan. Valtuutetun henkilön henkilöllisyys tarkastetaan valtakirjan palautuksen yhteydessä.

Valtakirja tallennetaan sairaanhoitopiirin sähköiseen arkistoon, josta se on katseltavissa potilastietojärjestelmällä. Kun haluat päättää valtakirjan voimassaolon, tulosta alla oleva ”Puolesta asioinnin valtakirjan peruutus”-lomake ja täytä se. Peruutuslomakkeen voi palauttaa postitse tai henkilökohtaisesti Sairaanhoitopiirin toimipisteeseen. Myös peruutuslomake tallennetaan sairaanhoitopiirin sähköiseen arkistoon. 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on rekisterinpitäjänä ja tietojen luovuttajana vastuussa siitä, että tiedon luovuttaminen lainmukaista, huomioiden tietosuojan ja salassapidon vaatimukset. Sairaanhoitopiirillä on velvollisuus varmistaa tietoja pyytävän valtuutetun henkilöllisyys. 

Mikäli sinut on valtuutettu asioimaan henkilön puolesta sairaanhoitopiirissä, huomioi seuraavat asiat:

  • Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi aina asioidessasi toisen puolesta.
  • Jos asioit puhelimitse, tunnistaminen tehdään soittamalla takaisin valtakirjassa annettuun valtuutetun numeroon. Varaudu kertomaan jokaisen puhelun yhteydessä nimesi, henkilötunnuksesi ja yhteystietosi.

Jos potilas antaa toiselle henkilölle valtuutuksen koskien potilastietoja, valtuutettu täyttää erikseen ”Omien potilastietojen -lomakkeen” sairaanhoitopiirin www-sivulta. 

Valtakirjan voi antaa täysi-ikäinen henkilö, joka on oikeustoimikelpoinen ja kykenevä ymmärtämään valtakirjan merkityksen. Jos henkilö ei täytä edellä mainittuja edellytyksiä eikä hänellä ole laillista edustajaa, kukaan ei voi antaa valtakirjaa hänen puolestaan.

Lisätietoja puolesta asioinnista saat sairaanhoitopiirin yksiköistä ja potilasasiamieheltä.

Lomakkeet

Valtakirja puolesta asiointiin

Puolesta asioinnin valtakirjan peruutus