Vaaratapahtumailmoituksen tekeminen

Jos huomaat puutteita potilasturvallisuudessa, ota asia puheeksi kertomalla havaintosi heti suoraan henkilökunnalle.

Paperinen ilmoituslomake ja palautuskuori löytyvät jokaisen osaston tai poliklinikan aulasta ilmoitustaulun läheisyydestä.

Voit tehdä ilmoituksen nimettömänä. Halutessasi voit ilmoittaa siinä yhteystietosi, jolloin sinuun voidaan myöhemmin ottaa yhteyttä tapausta selviteltäessä.

Potilaan/ läheisen tekemät vaaratilanneilmoitukset tallentuvat sähköiseen järjestelmään, josta ne ohjautuvat potilasturvallisuuskoordinaattorille. Hän käsittelee kaikki ilmoitukset luottamuksellisesti.

Ilmoitusten käsittelyssä painopiste on potilasturvallisuuden parantamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Henkilökohtaista hoitoa koskevia kysymyksiä ei käsitellä tämän vaaratilanneilmoitusjärjestelmän kautta.