Savuton sairaala

Sairaala Nova kuuluu Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot (STESO) ry:n. Terveyden edistäminen on osa päivittäistä työkulttuuriamme ja tarkoittaa potilaiden, läheisten, työntekijöiden ja sairaalaympäristön sekä väestön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden huomioimista. 

Sairaala Nova on sitä kautta myös savuton sairaala ja toiminnan tavoitteena on potilaiden savuttomuuden tukeminen. Tupakoinnin vähentämiseen ja lopettamiseen kannustetaan tarjoamalla tukea ja ohjausta. Toimintaa koordinoi ja tukee savuton sairaala -työryhmä.

Tupakoinnin lopettamisella on tutkitusti suuret terveyshyödyt, jotka näkyvät vähentyneenä komplikaatioriskinä ja sen myötä hoidon lopputuloksessa. Savuttomuuden edistäminen kuuluu Sairaala Novassa koko henkilöstölle tehtävistä riippumatta, sillä terveellinen ja savuton hoito- ja työympäristö saavutetaan vain sitoutumisella ja yhteistyöllä. 

Sairaalan alueella tupakointi on sallittua vain merkityissä katoksissa. Merkityt tupakointikatokset löytyvät rakennuksen molemmista päistä. Tupakointi on keskitetty merkityille tupakointiasemille, jotta savu-, haju- sekä roskahaitat vähenevät ihmisten kulkuväylillä. Asemien tarkoitus on koota haitat yhteen paikkaan. Nikotiinituotteita ei myydä sairaalan kahviossa tai kioskissa.