Vainajan omaisille

Läheisen ihmisen kuolema nostattaa monenlaisia tunteita. Teillä on mahdollisuus keskustella kuolemaan liittyvistä asioista omaistanne hoitaneen lääkärin, hoitajan tai sairaalamme sosiaalityöntekijän ja sairaalapastorin kanssa.

Voitte halutessanne nähdä vainajan heti kuoleman jälkeen osastolla/poliklinikalla tai myöhemmin arkkuun laiton yhteydessä sairaalan kappelissa.

Mikäli haluatte järjestää lyhyen saattohartauden vainajaa noutaessanne, sairaalapastori on käytettävissänne.

Kuolemansyyn selvittäminen

Käytännön järjestelyt