eResepti

Sähköinen resepti, eli eResepti on sähköinen lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti. Ne tallennetaan valtakunnalliseen Kelan ylläpitämään Reseptikeskukseen.

Reseptin kirjoituksen yhteydessä potilas saa mukaansa paperitulosteen, jota kutsutaan potilasohjeeksi. Potilasohjeessa on kerrottu määrättyjen lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet.

Määrätyt lääkkeet voi hakea mistä tahansa Suomen apteekista. Apteekin henkilöstö näkee Reseptikeskuksesta mitä lääkkeitä potilaalle on määrätty. Apteekkiin mennessä tulee ottaa mukaan potilasohje ja Kela-kortti. Potilasohjeen näyttäminen nopeuttaa asiointia apteekissa.

Jos potilasohje ei ole mukana, asiakas saa lääkkeensä näyttämällä Kela-korttia. Kela-korttia tarvitaan myös sairausvakuutuskorvauksen saamiseksi.

Sähköisen reseptin hyödyt

  • Käyttö parantaa hoidon jatkuvuutta ja tiedonkulkua sekä potilasturvallisuutta
  • Riippumatta siitä, missä potilas asioi, on hoitohenkilökunnalla mahdollisuus nähdä henkilön kokonaislääkitys. Näin vältetään päällekkäinen lääkitys ja lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset
  • Helpottaa ja nopeuttaa potilaan asiointia ja hoitohenkilökunnan ja apteekin työtä
  • Resepti ei voi hukkua eikä sitä voi väärentää tai varastaa
  • Uusimispyynnön voi jättää mihin tahansa apteekkiin Suomessa ja lääkkeet noutaa mistä tahansa Suomen apteekista tai tehdä Omakanta-palvelun kautta.