Sairaala Nova

Keski-Suomen Sairaala Nova tarjoaa erikoissairaanhoidon palvelut 275 000 keskisuomalaiselle ja perusterveydenhuollon palvelut noin 56 000 jyväskyläläiselle. Sairaala Nova on Keski-Suomen maakunnan suurin koskaan tehty julkinen investointi. Se on myös ensimmäinen vuoden 1980 jälkeen rakennettu kokonaan uusi sairaala Suomessa. Rakennuksen kokoa auttaa hahmottamaan tieto siitä, että Sairaala Nova vastaa tilavuudeltaan yli viittä eduskuntataloa.

Mitä uutta Nova tuo potilaiden hoitoon? Osviittaa siitä tarjoaa oheinen video!

Keski-Suomen Sairaala Nova on Keski-Suomen uusi keskussairaala, jonka toiminta käynnistyi 19.01.2021. Sairaala Novan erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Keski-Suomen hyvinvointialue. Saman katon alla toimii myös perusterveydenhuollno palveluja: Novan terveysasema, Novan hammashoitola ja perusterveydenhuollon osastoja. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon fyysinen läheisyys mahdollistaa palveluiden entistä syvemmän integroitumisen ja sujuvamman tilojen yhteiskäytön.

Suuresta koostaan huolimatta Novan suunnittelun lähtökohtana on ollut se, että uusi sairaala olisi pinta-alaltaan 20 prosenttia pienempi kuin silloisen sairaalan tilat eri puolella Keski-Suomea. Sairaala Novan suunnittelussa onkin panostettu tehokkaisiin ja toimiviin tilaratkaisuihin, ja sairaalan muutosjoustavuus mahdollistaa myös tulevaisuuden tarpeiden huomioon ottamisen.

Sairaala Novasta on rakennettu kompakti kokonaisuus, jossa on haettu ja haetaan synergiaetuja eri toiminnoissa.

Sairaala Nova - Sinua varten

Keski-Suomen Sairaala Nova tarjoaa entistä paremmat puitteet terveyden edistämiseen, perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Novan suunnittelutyössä on ollut mukana useita eri tahoja ja asiantuntijoita parhaimman mahdollisen lopputuloksen takaamiseksi. Tilojen viihtyvyyteen on myös haluttu panostaa tuomalla luontoteema ja taide osaksi Novan sisustussuunnittelua.

Potilas ensin -periaate on ollut yksi tärkeä ohjenuora Sairaala Novan suunnittelutyössä. Uuden sairaalan tilat ovat toiminallisuuksiltaan huippuluokkaa, mikä mahdollistaa entistä potilaskeskeisemmän ja vaikuttavamman hoidon tarjoamisen.

Uusi sairaala on suunniteltu sen sisällä tapahtuvan toiminnan ehdoilla, ja palvelut ja tilat on järjestetty potilaan tarpeiden ympärille. Sairaala on jaettu selkeisiin kokonaisuuksiin, mikä on eduksi sekä potilaille että henkilökunnalle. Toiminnot jakautuvat uudessa sairaalassa kiireellisen hoidon toimintoihin, suunniteltuihin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin, vuodeosastoihin, laboratorio- ja kuvantamispalveluihin sekä tuotannollisiin ja hallinnollisiin tukipalveluihin. 

Sairaala Novan tilasuunnittelussa on otettu huomioon myös moniammatillisen yhteistyön mahdollistaminen. Eri ammattiryhmien välisen konsultoinnin tehostamista on tuettu sijoittamalla asiantuntijoille tarkoitettuja niin kutsuttuja back office -tiloja vastaanottohuoneiden lähettyville.

Uuden sairaalan leikkaussalit ovat korkealuokkaiset. Leikkaussalien suunnittelussa on hyödynnetty virtuaalitodellisuutta, jolloin suunnitteluvirheiden määrää voidaan vähentää merkittävästi. Koko sairaalan tavoin myös leikkaussalit on suunniteltu muuntojoustaviksi elementtiseiniä käyttämällä, jolloin uusien teknisten ja toiminnallisten muutosten tekeminen on helppoa ja nopeaa.

Saat suomenkieliset tekstit videoon oikean reunan painikkeesta. Videolla katsojaa kuljetetaan ympäri uutta sairaalaamme.