Osallistavan taiteen suunnitelma on valmistunut Sairaala Novaan

Taiteella monia todettuja hyvinvointivaikutuksia

Sairaala Novaan on tehty Suomen ensimmäinen osallistavan taiteen suunnitelma, jonka tavoitteena on ennakoiden ja suunnitelmallisesti kohdentaa erilaisten taidelähtöisten menetelmien hyödyntämistä potilailta ja henkilöstöltä nouseviin tarpeisiin. Osallistava taide ja sen eri mahdollisuudet ovat Suomessa sairaalatasolla vielä hyödyntämätön voimavara, jonka vaikutukset edistävät potilaiden ja henkilöstön hyvinvointia monin eri tavoin.

Taiteilija työssäänKuva: Dawn Prescott

Mitä on osallistava taide?

Osallistavalla taiteella tarkoitamme taidetta, jossa potilas, henkilökunta, omainen tai sairaalan yhteistyöverkostot ovat osallisena taiteen tekemisen prosessiin: valmisteluun, suunnitteluun, toteutukseen tai lopputyöhön. Osallisuutta voi olla taiteen tekeminen itse, olemalla mukana teoksen (taideteos, työpaja, esitys) toteutuksessa tai vaikuttamalla esimerkiksi alkuvaiheessa teoksen suunnitteluun. Taidemuoto voi olla mikä tahansa; kuvataide, kirjallisuus, sanataide, tanssitaide, musiikki, teatteri, sirkus, ympäristötaide, pelitaide, valokuvaus ja niin edelleen. 

Osallistava taide on osa Sairaala Novan taidesuunnitelmaa ja se on valmistunut vuonna 2020. 

Osallistava taide (1372 Kt) Osallistavan taiteen suunnitelma (637 Kt)

Missä tilanteissa osallistavan taiteen menetelmiä voi hyödyntää?

Sairaala Nova on panostanut paljon taiteeseen ja tilojen viihtyvyyteen monimuotoisen taideohjelman kautta. Kuka olikaan tehnyt sen kauniin teoksen sisäaulassa, mikä olikaan tarina osastolla olevan taulun takana? Kuinka potilaat ja ammattilaiset pääsisivätkään paremmin tutuksi sairaalataiteesta ja sen erilaisiin menetelmiin? Entä miten taiteen hyvinvointivaikutukset saisi vielä paremmin hyödynnettyä Novassa? Siihen vastauksia saadaan osallistavan taiteen ohjelmasta.

LaituritKuva: Susanna Mutanen

Mihin osallistavan taiteen menetelmillä vaikutetaan? 

Potilailla voi esiintyä ahdistuksen tunteita, kipuakin sekä pelkoa siitä, miltä jokin toimenpide tuntuu tai miten se etenee. Joskus potilaat haluavat jakaa kokemuksiaan, ajatuksiaan ja ideoita, mutta miten näihin asioihin voisi paremmin kiinnittää huomiota tai vaikuttaa?

Osallistavan taiteen mukaanotto perinteisen kuvataiteen rinnalle on päänavaus moderniin sairaala-ajatteluun, jossa myös osallistavan taiteen hyvinvointivaikutukset tunnistetaan osaksi potilaan toipumisprosessia, henkilökunnan hyvinvointia sekä uudenlaista ajattelua osana laajempaa kokonaisuutta sairaalasta toimintaympäristönä. 

Miten osallistavaa taidetta toteutetaan?

Suunnitelman toimeenpanoksi kootaan henkilökunnasta ja alan asiantuntijoista koostuva kulttuurivastaavien ryhmä, joka omalta osaltaan tiedottaa, fasilitoi ja edistää taidelähtöisten menetelmien hyödyntämistä eri konteksteissa. Osallistavan taiteen suunnitelma on osa koko sairaala Novan taidesuunnitelmaa ja toimii osaltaan kaiken Novassa olevan taiteen näkyväksi tekemiseen, sen hyödyntämiseen sekä kehittämiseen.

Osallistava taiteen suunnitelman on koordinoinut kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija Pauliina Lapio, New Beatista.  Osallistavan taiteen suunnitelmasta voit kysyä tai kulttuurivastaavien verkostoon voit liittyä ottamalla yhteyttä Susanna Mutaseen.

Pauliina Lapio  pauliina(at)newbeat.fi
p. 044 362 9552

https://www.newbeat.fi/fi
PAuliina Lapio
Susanna Mutanen  susanna.mutanen(at)ksshp.fi
p. 050 3163441
Susanna Mutanen

Osallistavan taiteen suunnitelma on tehty yhteistyössä Taiteen edistämiskekuksen (Taike), NewBeat oy:n, Lime Arts Manchester:n sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa.