Osallistava taide

Osallistavalla taiteella tarkoitetaan taidetta, jossa potilas, henkilökunta, omainen tai sairaalan yhteistyöverkostot osallistuvat taiteen tekemisen prosessiin: valmisteluun, suunnitteluun, toteutukseen tai lopputyöhön. Osallisuutta voi olla taiteen tekeminen itse, teoksessa tai toteutuksessa mukana oleminen (taideteos, työpaja, esitys) tai vaikka alkuvaiheessa olevan teoksen suunnitteluun vaikuttaminen. Taidemuoto voi olla mikä tahansa; kuvataide, kirjallisuus, sanataide, tanssitaide, musiikki, teatteri, sirkus, ympäristötaide, pelitaide, valokuvaus…

Vapaaehtoinen pitelee Jyväskylän Taidemuseon kokoelmaan kuuluvaa Alice Kairan teosta Punainen pallo.

Taide ulkoilee -konsepti vierailee Jyväskylän kulttuuriluotsien toimesta kuntoutusyksikössä. Kuvassa Jyväskylän Taidemuseon kokoelmista Alice Kairan teos punainen pallo, joka kiersi vuonna 2018 potilaiden taukotiloissa ja huoneissa kulttuurivapaaehtoisten ansiosta. Kuva: Hanne-Mari Laitinen

Sairaala Novaan on tehty Suomen ensimmäinen sairaalaympäristöön tarkoitettu osallistavan taiteen suunnitelma, jonka tavoitteena on ennakoiden ja suunnitelmallisesti kohdentaa erilaisten taidelähtöisten menetelmien hyödyntämistä potilailta ja henkilöstöltä nouseviin tarpeisiin. Sairaala Novan osallistavan taiteen ohjelma on osana taideohjelmaa ja se on julkaistu huhtikuussa 2021. Osallistavassa taiteessa kuka tahansa voi olla mukana taiteen tekemisen ja kokemisen prosesseissa.

Osallistava taide ja sen eri mahdollisuudet ovat Suomessa sairaalaympäristöissä vielä hyödyntämätön voimavara, jonka vaikutukset edistävät potilaiden ja henkilöstön hyvinvointia, muutosvalmiuksia, osaamista ja yhteisöllisyyttä monin eri tavoin.

Henkilökunta, potilaat, omaiset ja sairaalan vierailijat pääsevät osallistavan taiteen keinoin mukaan esimerkiksi yhteisiin projekteihin, tapahtumiin, työpajoihin ja taidelähtöisiin toimintamalleihin kiinnostuksensa ja mahdollisuuksiensa mukaan.

Toiminta lähtee osallistavassa taiteessa aina siitä, että on olemassa selkeä tarve, tavoite tai haaste, johon lähdetään hakemaan muutosta - taidelähtöisesti. Se voi olla esimerkiksi työhyvinvointiin, potilaiden viihtyvyyteen tai yhteisöllisyyteen liittyvä asia, johon halutaan löytää luova ratkaisu.

Osallistavan taiteen suunnitelma on tehty yhteistyössä Taiteen edistämiskekuksen (Taike), NewBeat oy:n, Lime Arts Manchester:n sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. 

Osallistu ja vaikuta

Potilaat, kuten omaiset ja vierailijatkin, voivat osallistua hoidon ohessa sairaalassa järjestettäviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Sairaalassa järjestetään myös esimerkiksi sairaalaresidenssitoimintaa ja tulevaisuudessa erilaisia kulttuuri- ja taidetapahtumia ja -projekteja, joihin pääsee halutessaan mukaan. Taideohjelma toteutetaan potilaiden ja henkilökunnan kanssa yhteistyössä.

MS-potilas ja taiteilija tanssivat yhdessä Käsien tanssia.

Teija Häyrysen Käsien tanssi MS-potilaan kanssa. Kuva: Pauliina Lapio

Ideapankki

Sairaala Novan ideapankki on aina auki! Se kerää Sairaala Novan henkilöstön ideoita ja ajatuksia taidemenetelmistä, joita sairaalassa voisi hyödyntää. Ideapankki on avoinna vuoden 2022 loppuun asti. Ideoita jatkokehitetään yhteisissä työpajoissa ja sen tuottamisesta vastaavat New Beatin asiantuntijat Pauliina Lapio ja Heini Merkkiniemi.

Henkilökunta voi jättää ideoita ja ajatuksia vapaasti joko yksikkökohtaisesti tai omalla nimellä. Ja ei muuta kuin ideoimaan! Ideapankkiin pääset tästä

Taide elämään -hanke

Hankkeen tavoitteena on saada uudenlainen toimintakulttuuri osallistavien taidemenetelmien käyttöön sairaalassa osana henkilöstön hyvinvointia ja uusien toimintamallien oppimista. Tavoitteena on myös taidelähtöisten menetelmien hyödyntäminen osana hoitotyötä ja sen kehittämistä. Rahoittajana hankkeessa toimivat Sairaala Nova ja Työsuojelurahasto. Lisätietoa Työsuojelurahaston hankesivulta

Taidetreffit

Taidetreffit järjestetään kerran kuussa sairaalan henkilökunnalle. Taidetreffeillä esitellään erilaisia taidemuotoja, tapahtumia, ilmiöitä, toimijoita ja menetelmiä. Taidetreffeillä pääsee myös ideoimaan ja innostumaan siitä, miten taidelähtöisiä menetelmiä voi hyödyntää omassa yksikössä ja potilastyössä. Esiin voi myös tuoda työarjesta nousevia kysymyksiä ja haasteita, joihin lähdetään etsimään sopivia menetelmiä ja toimintamalleja.  

Taidetreffeillä henkilökunta saa uusia voimavaroja, ideoita ja menetelmiä oman työn tueksi. Ohjelma räätälöidään aina sairaalaympäristöön soveltuvaksi. Taidetreffeille voi myös tulla hengähtämään hetkeksi työkiireistä ja hakemaan voimavaroja arkeen. Taidetreffeillä ei tarvitse tietää taiteesta tai osata tehdä taidetta, mukaan voi tulla oman kiinnostuksen mukaan. Saattaapa huomaamattaan myös oppia jotain uutta! Lisätietoa taidetreffeistä antaa Susanna Mutanen.

Kulttuuriagenttitoiminta

Kulttuuriagentit ovat ideanikkareita, viestijöitä ja edelläkävijöitä taiteen tuomiseksi osaksi sairaalatoimintaa. Kulttuuriagentiksi voi ryhtyä kuka tahansa henkilökuntaan kuuluva omien resurssiensa ja voimavarojensa mukaan, esihenkilön kanssa sopien. Lisää tietoa toiminnasta antaa Susanna Mutanen.

Kaksi henkilöä tarkastelevat seinällä olevaa taideteosta Visual Thinking Strategy -menetelmän avulla.

Sairaala Novan henkilökunta on tutustunut osallistavan taiteen kautta Visual Thinking Strategies -menetelmään, jota on kokeiltu esimerkiksi Sairaala Novan taideteosten tulkinnassa. Kuva: Susanna Mutanen

Mitä kulttuuriagentti tekee?

  • Tunnistaa oman yksikkönsä toimintaan liittyviä toiveita ja tarpeita kehittämiselle ja tuo niitä yhteiseen keskusteluun kulttuuriagenttien tapaamisessa
  • Toimii oman toimipisteensä osallistavan taidetoiminnan kehittäjänä ja käytännön organisoijana
  • Jakaa osallistavaan taiteeseen liittyvää tietoa tapahtumista ja toiminnasta omassa toimipisteessään

Residenssitoiminta

Sairaala Novassa toteutetaan taiteilijaresidenssitoimintaa osana osallistavan taiteen ohjelmaa. Ensimmäinen residenssi toteutettiin vanhassa sairaalassa vuonna 2019, jolloin nuorten psykiatrisessa yksikössä vieraili kuukauden ajan kaksi taiteilijaa – Dawn Prescott (kuvataide, Iso-Britannia) ja Tuukka Pasanen (pelitaide, Suomi).

Taiteilijaresidenssiin nuorten psykiatrisessa yksikössä 2019 osallistunut henkilökunnan edustaja kuvaa kokemusta: ”Taiteilijoiden saaminen mukaan oli miellyttävä yllätys henkilökunnalle, vaikka olikin uusi juttu ja taiteilijoita ei ole aiemmin osastolle mukaan saatu. Olimme innokkaita ja uteliaita. Erityisesti oli mahtavaa, että esimiehet antoivat luvan tehdä tällaisen projektin joka on erilainen normiarjesta

Nuorisopsykiatrian taiteilijaresidenssissä syntyi näyttävä grafiikkateos.

Nuorten psykiatrian taiteilijaresidenssissä syntyi osallistavan taiteen teos Pascal, joka on koottu yhdessä residenssitaiteilijoiden kanssa. Kuva: Pauliina Lapio

Vuonna 2022 järjestetään Suomen ensimmäinen Outsider-taiteen residenssi sairaalassa. Sairaala Nova ja residenssi ovat osana Outsider Art Festivalia, joka järjestetään Helsingin juhlaviikkojen osatuotantona. Sairaala Nova saa festivaaliohjelmaa osaksi sairaala-arkea elokuussa 2022. Pysy kuulolla!

Lisätietoa taiteilijaresidenssi-toiminnasta:

Ole yhteydessä!

Osallistavan taiteen toiminnasta vastaavat

Pauliina Lapio
pauliina@newbeat.fi
p. 044 362 9552

Susanna Mutanen
susanna.mutanen@ksshp.fi
p. 050 316 3441

Ole rohkeasti yhteydessä!