Taidetoimikunta

Taidekokoelmaan kuuluu noin 600 teosta ja lisäksi lahjoituksia on saatu noin 200. Kokoelma on tasoltaan ja määrältään valtakunnallisestikin merkittävä ja edustaa hienosti myös Keski-Suomen rikasta kulttuurihistoriaa.

Kokoelmaa kartutetaan vuosittain talousarvioon erikseen varattujen määrärahojen puitteissa. Pienimuotoisen käyttötaiteen hankkimiseksi henkilöstöllä on mahdollisuus tehdä ehdotuksia ja näin vaikuttaa työhyvinvointiin ja yleiseen viihtyvyyteen. Taide mahdollistaa esteettisen elämyksen, eri taiteenlajit ja kulttuuri luovat hyvinvointia ja edistävät toipumista ja paranemista. Lisäksi toimikunta tekee vuosittain päätökset eläkeläisten lahjatauluista. Toimikunta käsittelee myös yleisten tilojen taidehankintoja.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii sidosryhmäasiantuntija Kia Paasivirta ja sihteerinä röntgenhoitaja Sari Tukio. Lisäksi toimikunnan jäseniä ovat

  • Elina Nikanne, kehittäjäylilääkäri
  • Vuokko Rankinen, sosiaalityöntekijä
  • Asta Airaksinen, sairaalapastori
  • Ritva Jylhä, hankintapäällikkö
  • Susanna Mutanen, hyvinvointikoordinaattori
  • Pauliina Lapio, osallistavan taiteen asiantuntija
  • Aino Kajaniemi, tekstiilitaiteilija, Jyväskylän Taiteilijaseura ry:n edustaja, asiantuntijajäsen

Taiteen pitkät perinteet Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä

Enstisessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä, aikana ennen hyvinvointialuetta, perustettiin taidehankintatoimikunta marraskuussa 1984 nimellä taidehankintojen suunnittelutyöryhmä. Työryhmän ensisijaisena tehtävänä oli määritellä silloisen laajennuksen taidehankintojen yleisperiaatteet ja tehdä ehdotus taidehankintojen toteutuksen jatkotoimenpiteestä. Laajennuksen valmistumisen jälkeenkin toimikunta jatkoi työtään taiteen eteen vaihtelevassa kokoonpanossa.

Nykyisin taidehankintatoimikuntaan kuuluu taiteesta innostuneita työntekijöitä ja luottamusmiesedustus sekä Jyväskylän taiteilijaseuran taiteilijaedustaja. Taiteen hankkimiseen budjetoidaan vuosittain aina erikseen harkittava määräraha, jolla taidetoimikunta voi hankkia taidetta sairaanhoitopiirin tiloihin sekä kunnostaa kokoelman teoksia tarpeen mukaan. Taiteen hankkimisessa noudatetaan yhteisesti sovittuja periaatteita, joiden mukaan hankittavan taiteen tulee olla tasokasta, sairaalaympäristöön ja tilan käyttötarkoitukseen sopivaa, pääsääntöisesti keskisuomalaisten taiteilijoiden tekemää taidetta työviihtyvyyden ja terveyden edistämisen sekä tilojen esteettisen miellyttävyyden lisäämiseksi.

Teoksia on hankittu taidehankintatoimikunnan toimesta vuodesta 1984 lähtien. Eri yksiköt ovat hankkineet taidetta, josta osa on tilojen tyhjennysten myötä liitetty osaksi sairaalan kokoelmaa. Teosten taiteellinen laatu vaihtelee, ja teoksia on ilmeisesti ostettu myös kulkevilta taidekauppiailta. Toisaalta tuollainen kokoelma antaa kiinnostavan kulttuurihistoriallisen katsauksen, siitä miten taidetta on kaivattu sairaalatiloihin, ja miten sitä on hankittu.