Sairaanhoitopiiri

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistaa 21 keskisuomalaista kuntaa.

KSSHP:n jäsenkunnat

Sairaanhoitopiirin ylin päättävä elin on 44-jäseninen valtuusto. Hallintoa johtaa 9-jäseninen hallitus.

Keski-Suomen Sairaala Nova sijaitsee Jyväskylässä ja on sairaanhoitopiirimme erikoissairaanhoitoa antava yksikkö. Vastaamme keskisuomalaisten erikoissairaanhoidosta läheisessä yhteistyössä terveyskeskusten, Jokilaakson sairaalan ja Kuopion yliopistollisen sairaalan sekä eräiden muiden erityistason palveluja tuottavien sairaaloiden kanssa.

Sairaanhoitopiirimme on suurin ei-yliopistollinen sairaanhoitopiiri ja täällä ovat edustettuina lähes kaikki lääketieteen erikoisalat. Vahvuutemme ovat ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta, laaja tutkimus- ja koulutustoiminta sekä hyvin hioutunut ja luottamukseen perustuva yhteistoiminta terveyskeskusten kanssa.

Hallinnollisesti sairaanhoitopiiri jakautuu kuuteen toimialueeseen, jotka jakautuvat edelleen 25 vastuualueeseen. Näiden lisäksi liikelaitoksena toimii Keski-Suomen Seututerveyskeskus, joka tuottaa kahdeksan kunnan perusterveydenhuollon palvelut (Keuruu, Multia, Petäjävesi, Konnevesi, Laukaa, Toivakka, Luhanka ja Joutsa). Laboratoriopalvelut sairaanhoitopiirillemme tuottaa Fimlab Oy, pesulatoiminnasta vastaa Sakupe Oy ja ICT-palvelut hoitaa Istekki Oy ja 2M-IT Oy.