Hallinto ja päätöksenteko

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jonka alaisuudessa toimii tarkastuslautakunta.

Toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallituksen tehtävänä on johtaa ja kehittää sairaanhoitopiirin toimintaa vahvistetun strategian mukaisesti. Hallitus vastaa osaltaan erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuudesta ja palvelutuotannon yhteensovittamisesta sekä toimintaa ohjaavista yleisistä periaatteista.

Virkamiestasolla sairaanhoitopiirin toimintaa johtavat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri ja johtajaylihoitaja.

Sairaanhoitopiirin virkamiesjohdon tasolla toimii sairaanhoitopiirin johtoryhmä, johon kuuluvat johtavien viranhaltijoiden lisäksi myös toimialueiden johtajat ja vuosittain vaihtuva henkilöstön edustaja. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on valmisteleva ja koordinoiva elin, joka vastaa sairaanhoitopiirin kokonaisohjauksesta. Johtoryhmän tehtävänä on käsitellä mm. kaikki merkittävät toiminnan muutoksen, toiminnan suunnittelu ja seuranta.

Sairaanhoitopiirin toiminta jakaantuu kuuteen palvelualueeseen, jotka jakautuvat edelleen 33 toiminnalliseen kokonaisuuteen. Palvelualueittain KSSHP jaetaan Konservatiiviseen, Operatiiviseen, Psykiatrian, Päivystyksen ja Ensihoidon, Sairaala palveluiden sekä Tuotannon palveluiden palvelualueisiin. Katso palvelualueiden tarkemmat tiedot.

KSSHP:n organisaatio

Klikkaamalla kuvaa saat sen selkeämmäksi ja isommaksi. 

Organisaatiokaavio_Sairaala Nova, päivitetty 4/2022

Organisaatiokaavio_Sairaala Nova