Ilmoitustaulu

Hallituksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Valtuuston pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Päätöksentekijän kullakin viikolla tekemät päätökset ovat nähtävillä päätöksentekijän tai johdon assistentin työpisteessä seuraavan viikon tiistaina klo 9.00 - 11.00. Jos tällöin ei ole työpäivä, päätökset pidetään nähtävänä seuraavana arkipäivänä.

Luottamushenkilöiden yhteystietolomake - tietosuojaseloste