Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kuntalaki § 84

Kuntalain § 84 pykälän 2 momentissa tarkoitetun kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sairaanhoitopiirissä tämä velvollisuus koskee valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa, yhtymähallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä sairaanhoitopiirin johtajaa, johtajaylilääkäriä ja johtajaylihoitajaa.

Sidonnaisuustiedot perustuvat luottamushenkilön tai viranhaltijan omaan ilmoitukseen.

Kuntalain § 84 tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan nimen mukaan aakkosjärjestyksessä. 

Muutokset sidonnaisuusilmoituksiin tehdään Luottamushenkilöille -sivustolla Sidonnaisuusilmoitukset -kohdassa

Katso tästä sidonnaisuusilmoitukset 
Sidonnaisuudet löytyvät toimielinkohtaisesti ja henkilön nimellä.

Tietosuojaseloste