Tarkastuslautakunta

Valtuuston valitseman tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Toimikaudella 2021-2022 tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimii Ulla Palmu ja varapuheenjohtajana Paula Keteli.

Tarkastuslautakunnan jäsenet

Tarkastuslautakunnan kokouksen esityslista

Tarkastuslautakunnan uusin esityslista

Tarkastuslautakunnan kokousten pöytäkirjat

Pöytäkirjat löytyvät alla olevasta linkistä 26.11.2021 alkaen. Aiemmat pöytäkirjat löytyvät tästä linkistä.

Pöytäkirjat