Valtuusto

Sairaanhoitopiirin valtuustoon kuuluu 44 jäsentä ja se kokoontuu keskimäärin 2 - 3 kertaa vuodessa.

Valtuusto päättää muun muassa toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja perusteista, hallinnon järjestämisen perusteista, kuntayhtymän palveluista ja maksuperusteista sekä muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista. Valtuuston tehtäviin kuuluu myös hyväksyä tilinpäätös ja valita kuntayhtymän tilintarkastajat.

Vuosina 2021 - 2022 valtuuston puheenjohtajana toimii Juha Suonperä, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Janne Luoma-aho ja toisena varapuheenjohtajana Ilkka Pernu.

Valtuuston jäsenet

Valtuuston kokousilmoitus

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
valtuuston kokous pidetään perjantaina 17.6.2022 klo 13.00.

Yleisölle suositellaan valtuuston seuraamista Teams-etäyhteydellä. Teams-linkin voi pyytää osoitteesta kirjaamo@ksshp.fi

Jyväskylässä 3.6.2022

Juha Suonperä
Valtuuston puheenjohtaja

Valtuuston kokouksen esityslista

Valtuuston uusin esityslista

Valtuuston kokousten pöytäkirjat

Pöytäkirjat löytyvät alla olevasta linkistä 15.10.2021 alkaen. Aiemmat pöytäkirjat löytyvät tästä linkistä.

Pöytäkirjat