Palvelualueet

Hallinnollisesti sairaanhoitopiiri jakautuu seitsemään palvelualueeseen.

Palvelualueet ovat

  • Konservatiivinen palvelualue
  • Operatiivinen palvelualue
  • Psykiatrian palvelualue
  • Päivystyksen ja ensihoidon palvelualue
  • Sairaalapalveluiden palvelualue
  • Tuotannon palveluiden palvelualue
  • Johtamisen palvelut