Konservatiivinen palvelualue

Konservatiivisen palvelualueen kokonaisuus tuottaa terveyttä Keski-Suomen väestölle ehkäisemällä, diagnosoimalla ja hoitamalla sairauksia erikoissairaanhoidon keinoin. Toiminta perustuu tuoreeseen tutkimustietoon ja jatkuvaan koulutukseen. Tarvetta vastaavat palvelut tuotetaan tiiviissä yhteistyössä omistajakuntien, perusterveydenhuollon, erityisosaamiskeskusten ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Konservatiivinen palvelualue jakaantuu viiteen toiminnalliseen kokonaisuuteen, jotka ovat:


• Diagnostiset palvelut: Kliininen neurofysiologia, Kliininen fysiologia ja isotooppitutkimukset, Kuvantaminen, Patologia ja Biopankki
Kuntoutustoiminta, Neurologia, Fysiatria ja Geriatria
Lastentaudit
Sisätaudit, Keuhkosairaudet ja Sairaalahygienia- ja infektioyksikkö
Syöpätaudit ja sädehoito