Operatiivinen palvelualue

Operatiivinen palvelualue koostuu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin leikkaustoimintaa tekevistä (Ihotaudit, Kirurgia, Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, Leikkaus- ja anestesiahoito sekä teho- ja valvontahoito, Naistentaudit ja synnytykset, Silmätaudit, Suu- ja leukasairaudet) erikoisaloista. Tuotamme näiden sisältämien erikoisalojen erikoissairaanhoitolain ja valtakunnallisesti sovitun hoidonporrastuksen mukaisia palveluita ensisijaisesti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin mutta myös erikoisalojen välisenä yhteistyönä sekä potilaan vapaan valinnan myötä oman sairaanhoitopiirin ulkopuoliselle väestölle. Toiminta pohjautuu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin strategian perustehtävään ja tavoitteisiin tarjota kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin perustuvaa, luotettavaa, turvallista ja vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi.

Operatiiviseen palvelualueeseen kuuluvat seuraavat toiminnalliset kokonaisuudet: