Päivystyksen ja ensihoidon palvelualue

Päivystyksen ja ensihoidon palvelualue vastaa sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksen, päivystys- ja infektio-osaston ja ensihoidon kenttäjohdon toiminnasta. Palvelualueella toimii myös Jyväskylän kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteinen kotisairaala.

Yhteispäivystyksessä ja päivystys- ja infektio-osastolla hoidetaan äkillisesti sairastuneita, välittömän päivystyksellisen hoidon tarpeessa olevia potilaita nopean vasteen toimintamallin mukaisesti. Ensihoidon kenttäjohto vastaa sairaanhoitopiirin ensihoitovalmiuden ylläpidosta ja päivittäistoiminnasta. Kotisairaalassa annetaan sairaalatasoista hoitoa Jyväskylän kaupungin alueella asuville potilaille.

Päivystyksen ja ensihoidon palvelualueeseen kuuluvat seuraavat toiminnalliset kokonaisuudet: