Psykiatrian palvelualue

Psykiatrian palvelualue tuottaa psykiatrisen erikoissairaanhoidon konsultaatioita ja vastaanottopalveluja lapsille, nuorille ja aikuisille sekä psykiatrisen osastohoidon palveluja nuorille ja aikuisille. 

Psykiatrian vastaanottopalvelut sijaitsevat pääosin sairaala Novan toisessa kerroksessa. Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian vastaanottopalvelut sijaitsevat rakennuksessa 45 sairaala Novan vieressä. Psykiatrian akuuttityöryhmä palvelee kaiken ikäisiä potilaita sairaala Novan yhteispäivystyksessä.

Psykiatrisen osastohoidon palvelut nuorille ja aikuisille sijaitsevat sairaala Novan seitsemännessä kerroksessa. Yksi aikuisten osastoista sijaitsee Sotainvalidien Sairaskodin tiloissa. Lastenpsykiatrinen osastohoito toteutuu Kuopion yliopistosairaalassa.

Psykiatria

Lastenpsykiatria

Nuorisopsykiatria