Tuotannon palveluiden palvelualue

Tuotannon palveluiden perustehtävänä on tuottaa sairaanhoitopiirin tarvitsemia palveluita keskitetysti ja huolehtia laitteiden, tarvikkeiden ja kiinteistön toimintavarmuudesta sekä potilasturvallisuudesta.

Tuotannon palvelut tukevat aktiivisesti kliinisten ammattilaisten tehtävien priorisointia, jotta heidän aikansa ja osaamisensa on mahdollista käyttää vaikuttavaan potilastyöhön. Palvelualueeseen kuuluu tekninen huolto, puhtauspalvelut, tekstiilihuolto, potilasruokapalvelut, välinehuolto, lääkintätekniikka, hankinta ja logistiikka, puhelinpalvelut ja osastonsihteeripalvelut. Kokonaisuutta johdetaan palvelujohtajan ja kuuden palveluesimiehen voimin.

Tuotannon palveluiden palvelualueeseen kuuluvat seuraavat toiminnalliset kokonaisuudet: