Esihenkilölle

Tämä perehdytysosio on tarkoitettu erityisesti esihenkilötyötä tekeville. 

Esihenkilöroolissa olet tärkeässä asemassa näyttämässä suuntaa ja mahdollistamassa työntekijöidesi työskentelyä. Arvostamme toiminnan johtamisessa strategiamme mukaista Potilas ensin -ajattelua ja sujuvaa yhteistyötä eri tahojen kanssa. Henkilöstön johtamisessa toivomme, että edistät osaltasi avoimen keskustelukulttuurin luomista ja huolehdit siitä, että työn tekemisen raamit ovat kunnossa -  selkeät tehtävänkuvat ja vastuut, säännölliset palaverikäytännöt, vuotuiset kehityskeskustelut ja suunnitelmallisuus toiminnan kehittämisessä ja henkilöstöresurssin suunnittelussa. 

Erilaiset esihenkilöroolit 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on kolmenlaisia esihenkilörooleja: palvelujohtaja, palveluesimies ja palveluvastaava. Palvelujohtajat toimivat oman palvelualueensa ylimpänä johtajana. Heidän alaisuudessaan toiminnasta vastaavat palveluesimiesten ja palveluvastaavien rooleihin nimetyt henkilöt.

Jos olet tullut esihenkilötehtävään, selvitä oletko palveluesimiehen vai -vastaavan roolissa. Alla on kuvattu yleisellä tasolla palveluesimiehen ja -vastaavan tehtäviin kuuluvat asiat.

Palveluesimiehenä

• johdat henkilöstösi työtä ja osaamisen kehittämistä suhteessa palvelutuotantoon,

• mahdollistat ja motivoit Sairaala Novan tavoitteiden mukaiseen muutokseen sekä tiimi- ja yhteistyöhön,

• huolehdit työturvallisuuden toteutumisesta ja henkilöstön työhyvinvoinnista,

• laadit palvelutuotantolähtöisen henkilöstö- ja rekrytointisuunnitelman sekä henkilöstöbudjetin,

• vastaat palvelutuotannon vaatimasta henkilöstöresurssista (määrä, laatu, oikea-aikaisuus ja kustannusnäkökulma)

• vastaat alueesi palvelussuhteiden ehtojen noudattamisesta ja 

• raportoit palvelujohtajalle ja ryhdyt tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Palveluvastaavana

• kuljet työntekijöidesi rinnalla työn tekemisen arjessa valmentavana johtajana,

• osallistut rekrytointeihin ja huolehdit perehdytyksestä,

• vastaat töiden määrittelystä ja toiminnan kehittämisestä,

• vastaat töiden organisoinnista, jaosta ja resursoinnista (läsnäolon ja poissaolon suunnittelu),

• seuraat ja arvioit henkilöstösi työsuoritusta ja annat palautetta,

• käyt kehityskeskustelut työntekijöidesi kanssa ja johdat osaamisen kehittämistä suhteessa palvelutuotantoon,

• huolehdit työturvallisuuden toteutumisesta ja henkilöstön työhyvinvoinnista,

• puutut ennakoiden ongelmatilanteisiin,

• vastaat päivittäisistä henkilöstöasioista palveluesimiehen kanssa sovitun mukaisesti shp:n ohjeita noudattaen,

• toteutat hyvää johtamista, joka perustuu luottamukseen, arvostukseen, monimuotoisuuteen, osaamiseen ja kehittymiseen sekä uudistumiseen ja osallisuuteen.