Yleistä


Tässä osiossa perehdymme seuraaviin aihealueisiin:

1. Palvelussuhdeyleistä_kuva
2. Vuosiloma
3. Palkanmaksu ja työaika
4. Avaimet, kuvakortti ja käyttäjätunnukset
5. RA-piste ja varmennekortti
6. Pukutilat ja suojavaatteet
7. Työmatkat, pysäköinti ja parkkipaikat
8. Puhelin
9. Tietokoneet, päätelaitteet ja Lifecare -potilastietojärjestelmä

Huomaathan, että osa linkeistä aukeaa vasta KSSHP:n verkkotunnuksilla. 

1. Palvelussuhde 

Sairaanhoitopiirin henkilöstö on joko työ- tai virkasuhteessa. Tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Muutoin henkilöstö palkataan työsuhteeseen ja suurin osa kunta-alan henkilöstöstä onkin työsuhteisia.

Työsopimus tai viranhoitomääräys tehdään viimeistään palvelussuhteen alkaessa. Palvelussuhde voi olla toistaiseksi voimassa (ns. vakituinen) tai määräaikainen. Määräaikainen työsopimus sitoo molempia osapuolia määräajan loppuun saakka. Palvelussuhteen päättyessä saat palvelutodistuksen Monetralta (palkat.ksshp@monetra.fi). Työtodistuksen, jossa on esim. kerrottu tarkemmin työtehtävistä, saat pyytämällä esihenkilöltä. Voit tutustua palvelussuhteeseesi omassa henkilöstöportaalissasi.

Santra > Santra-palvelut (etusivun oikea palsta) > Henkilöstöportaali

2. Vuosiloma

Nova

Vuosilomat ja vapaat

Vuosiloma on tarkoitettu virkistäytymiseen, lepoon ja työn kuormituksista palautumiseen. Vuosilomapäivien määrä riippuu palvelussuhteen pituudesta ja työkokemuslisien määrästä. Voit tarkistaa vuosilomapäiviesi määrän henkilöstöportaalista omista tiedoistasi.

Vuosilomien suunnittelu


Vuosilomat suunnitellaan toimintalähtöisesti ja työntekijöiden toive huomioiden. Työyksikön vuosilomista tehdään kokonaissuunnitelma, jossa on huomioitu myös hoitotyön sulkuajat. Viime kädessä esihenkilö määrää vuosiloman ajankohdan virka- ja työehtosopimuksen rajoissa. Kokonaissuunnitelma vuosilomasta tehdään samalla, kun lomakauden (2.5.-30.9.) vuosiloma vahvistetaan. Ellei muuta ole työntekijän ja työnantajan kesken sovittu, vuosiloma pidetään seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. 

3. Palkanmaksu ja työaika

Verokortti ja palkanmaksu

Sairaanhoitopiirin työntekijöiden palkanlaskennan hoitaa yhteistyökumppanimme Monetra Keski-Suomi Oy, Kympinkatu 3 C, 40320 Jyväskylä.

Toimita verokortti ja mahdollinen valtakirja ammattijärjestön jäsenmaksua varten ajoissa Monetraan. Sisäpostilla lähetettäessä käytä osoitetta Monetra Heikinkatu/palkat KSSHP. Voit toimittaa verokortin myös turvapostilla osoitteeseen palkat.ksshp@monetra.fi.

Katso täältä ohjeet verokortin lähettämiseen ja turvapostin käyttöön.

Palkanmaksupäivä on kuukauden 16. päivä, paitsi viransijaisilla kuun viimeinen päivä. Vuorotyölisät maksetaan tilillesi erillisenä maksupäivänä. Maksetusta palkasta toimitetaan ansioerittely sinulle verkkopankkiin tai valintasi mukaan paperisena kotiosoitteeseen. Laajemman/tarkemman ansioerittelyn tai muuta palkanmaksuun liittyvää tietoa saat palkkasihteeriltäsi.

Santra > Henkilöstöasiat > Palkka ja palkitseminen

Palkanmaksun perusteet

Palvelussuhteen ehtojen taustalla on kussakin tehtävässä sovellettava virka- ja työehtosopimus. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on käytössä neljä virka- ja työehtosopimusta:

 • Kunnallinen virka- ja työehtosopimus (KVTES)
 • Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS)
 • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS)
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus)

Palkkasi muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, palveluvuosista kertyvästä mahdollisesta työkokemuslisästä/ammattilisästä ja mahdollisesta henkilökohtaisesta lisästä.

Tehtäväkohtainen palkkasi määräytyy tehtävän vaativuuden perusteella. Tehtävän vaativuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota työssä tarvittavaan osaamiseen ja yhteistyötaitoihin, työn vaikutuksiin, vastuuseen ja työolosuhteisiin. Tämän lisäksi voit saada työsuorituksen arviointiin perustuvaa henkilökohtaista lisää. Henkilökohtainen lisä maksetaan hyvästä ammatinhallinnasta ja erittäin hyvistä työtuloksista. 

Etätyö on mahdollista joissakin tehtävissä. Keskustele etätyömahdollisuudesta esihenkilösi kanssa.

Työkokemus- ja ammattialalisä

Palvelualueesi HR Partner neuvoo sinua palvelussuhde- ja henkilöstöasioissa. Työsuhteen alussa ota yhteys HR Partneriin (HRPartnerit@ksshp.fi) työ- ja tutkintotodistusten esittämistä varten. Laita viestin otsikoksi "Työkokemuslaskenta/oma palvelualueesi".

Koronaviruksen aiheuttaman  poikkeustilanteen vuoksi työtodistukset työkokemuslisää/ammattialalisää ja vuosilomalomaoikeuden laskentaa varten toimitetaan HR Partnerille sähköisesti. Sinun tulee varautua siihen, että työnantaja voi poikkeustilanteen jälkeen tai sen aikana pyytää nähtäville myös alkuperäiset todistukset. 

Sinulle maksetaan työkokemus-/ammattialalisää mikäli sinulla täyttyy 5 tai 10 vuotta (KVTES), 3 tai 5 vuotta (TS) oman alan työkokemusta.

Olet vastuussa lisiin liittyvien todistusten toimittamisesta, oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Esitä alkuperäiset palvelu- tai työtodistukset kuukauden sisällä työn aloituksesta. 

Yksityiskohtaisempia tietoja palkoista, palkitsemisesta ja esim. työn vaativuuden arvioinnista löydät sairaanhoitopiirin intranetistä eli Santrasta > Henkilöstöasiat > Palkkaus ja palkitseminen.

4. Avaimet, kuvakortti ja käyttäjätunnukset

Esihenkilö / HR Partner tilaa sinulle tarvittavat työvälineet ja käyttäjätunnukset ennen työn alkamista. Ensimmäisenä työpäivänäsi tulet asioimaan Novan ICT-/Henkilöstöpalvelupisteeseen B1 (R-kioskin takana, katso kartta), jotka sijaitsevat samassa tilassa. ICT-/Henkilöstöpalvelupiste on avoinna ma-pe klo 7.30-14.00.

ICT-palvelupisteellä Istekki luovuttaa sinulle mahdollisesti esihenkilösi tilaamat ICT-työvälineet: kannettavan tietokoneen, mahdolliset muut ICT-tarvikkeet, kuten puhelimen, kuulokkeet jne. Saat opastusta tarvittaessa myös muihin atk-asioihin, kuten turvatulostuksen käyttöönottoon. Ota mukaan henkilöllisyystodistus (ajokortti käy).

Henkilöstöpalvelupisteessä esitä henkilöllisyystodistus (ajokortti käy) ja terveydenhuollon ammattilaisena varmennekortti: henkilöstöpalvelupisteen yhteydessä toimii myös RA-piste ja korttisi tiedot kirjataan samalla AD-tunnuksiin. Jos sinulla ei ole varmennekorttia ja tarvitset sen, lue lisää kohdasta 5.

Saat ensimmäisenä työpäivänäsi avaimet (kulunvalvontalätkä ja CLIQ-avain), kuvakortin tunnistautumista varten sekä käyttäjätunnukset. Samalla kun haet avaimet, sinusta otetaan kuva korttia varten.

Jokainen sairaanhoitopiirin työntekijä käyttää kuvallista korttiaan liikkuessaan sairaanhoitopiirin alueella. Tämä koskee myös yli kahden viikon sijaisia.

Jos käytät työssäsi suojavaatteita, saat ohjauksen henkilöstöpalvelupisteeltä pukutiloihin ja työvaateautomaatille.

Henkilöturva- ja hoitajakutsujärjestelmän käyttäjiksi kirjaudutaan omilla käyttäjätunnuksilla Santran etusivun oikeassa laidasta löytyvän kohdan kautta (Santra > 9Solutions Henkilöturva- ja hoitajakutsujärjestelmä). Kirjautumisen jälkeen voit tulla hakemaan henkilöstöpalvelupisteestä henkilökohtaisen turvatagin käyttöösi. Yksikkösi turvallisuusvastaava/perehdyttäjä opastaa sinut järjestelmän käyttöön.

Käytä työvälineitä vastuullisesti sairaanhoitopiirin ohjeistuksia noudattaen.

Kuvakortti

Sitoudut siihen, että

 • pidät edellä mainitut esineet turvallisesti hallussasi
 • et luovuta niitä toiselle henkilölle
 • palautat avaimet, turvatagin ja kuvakortin henkilöstöpalvelupisteeseen, kun niiden käyttötarve loppuu
 • ilmoitat heti henkilöstöpalvelupisteeseen, jos kadotat avaimesi, turvatagin tai kuvakorttisi
 • ilmoitat kadonneesta varmennekortista RA-pisteeseen, joka toimii henkilöstöpalvelupisteen yhteydessä

Varmistathan, että lukossa olevat ovet jäävät lukkoon avaamisen jälkeen. Jokaisella on velvollisuus huolehtia ovien huolellisesta sulkemisesta ja varmistaa, että ne ovat virka-ajan jälkeen lukossa. Ilmoita häiriötilanteista aina tekniseen huoltoon. Katso täältä ohjeet ilmoituksen tekemiseen.

Palauta työvälineet heti, kun et niitä tarvitse. Kadonneista ja palauttamattomista työvälineistä laskutetaan (Yleiskirjeen 9/2021). Muista luovuttaa mahdollinen laukku-/pukukaappi järjestelmästä aina työsuhteen päättyessä tai työ-/virkavapaalle jäädessä.

Palvelupisteen läheisyydessä on henkilöstöpalvelupisteen postilaatikko, johon voit avaimet, kuvakortin ja mahdollisen turvatagin palauttaa palveluaikojen ulkopuolella. ICT-välineet tulee luovuttaa aina henkilökohtaisesti.

Työajan leimaamisessa käytät joko Novan kulunvalvontalätkää ja/tai mobiilileimausta. Leimaukset toimivat palkanmaksusi pohjana. Työtekijänä vastaat, että leimaustiedot ovat oikein.

5. RA-piste ja varmennekortti

Henkilöstöpalvelupisteen yhteydessä toimii myös RA-piste (rekisteröintipiste), joka on avoinna ma-pe klo 7.30-14.00. RA-pisteestä voit tilata varmennekortin, joka on Digi- ja väestötietoviraston (DVV) myöntämä kortti vahvaan sähköiseen tunnistautumiseen ja allekirjoittamiseen (ammattikortti). Varmennekortti on voimassa 5 vuotta kerrallaan.

Väestörekisterikeskuksen varmennekortti on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille, terveydenhuollon ja apteekkien organisaatioissa työskentelevälle muulle henkilöstölle ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden ylläpitoon osallistuvalle henkilöstölle. Varmennekorttia tarvitsevat käyttävät potilastietojärjestelmää ja potilastiedon arkistoa sekä käsittelevät potilaiden lääkitystietoja.

Jos sinulla ei ole vielä varmennekorttia tai varmennekorttisi on vanhenemassa:

 1. Ota mukaan virallinen henkilöllisyystodistus: sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi voimassa olevalla passilla tai henkilökortilla (ajokortti ei käy).
 2. RA-pisteellä asioidessasi tilataan varmennekortti ja kortin aktivointitunnus kotiosoitteeseesi. Kortti saapuu noin kahdessa viikossa.

Lisätietoja varmennekortista Santrasta.

6. Pukutilat ja suojavaatteet

Saat käyttöösi pukukaapin, jos tehtävässäsi edellytetään työasun käyttämistä. Pukukaapissa voit säilyttää työ- ja suojavaatteita, säilytä vain välttämättömimmät tavarat. Pukukaapit ovat lukollisia, mutta sairaala ei vastaa kadonneista tavaroista.

Pukutilat sijaitsevat henkilökunnan alueella -1 kerroksessa, voit varata pukukaapin opastenäytöllä näkyvistä pukuhuoneista: opastekartassa näkyy vihreällä missä pukutilassa vapaata.

Mene pukutilaan ja näytä kaappirivin päässä olevaan lukijaan kulunvalvontalätkääsi. Näytössä näkyy kaapin numero, joka varattu sinulle ja ovi on auki 30 sekuntia - paina kevyesti oven leveimmästä kohdasta ja ovi aukeaa. Kaappi menee lukkoon painamalla oven kiinni -sulje kaapin ovi huolellisesti.

Huolehdithan omalta osaltasi pukeutumistilan siisteydestä.

Suojavaatteet saat vaateautomaatilta, joka sijaitsee -1 kerroksen keskiosassa, näet sijainnin ja palautuspisteiden sijainnit opastenäytöltä. Päiväaikaan Sakupe Oy:n työntekijä opastaa vaateautomaatilla uusia työntekijöitä suojavaatetuksen valinnassa ja automaatin käytössä. Automaatti toimii kulunvalvontalätkällä. Kengät ja sukat tuodaan itse.

Katso ohjevideo vaateautomaatin ja palautusautomaatin käyttöön täältä.

Pesulasta tulleet löytötavarat toimitetaan henkilöstöpalvelupisteeseen.

Työsuhteen päättyessä tai yli 3 kk työvapaille jäädessäsi palauta kaikki suojavaatteet, siivoa pukukaappisi ja luovuta pukukaappi ja mahdollinen laukkukaappi järjestelmästä (paina lukijasta kohtaa: Luovuta lokero ja näytä kulkulätkää -> vahvista -> kaappi vapautuu).

Tutustuthan tästä hygieniaohjeeseemme!

7. Työmatkat, pysäköinti ja parkkipaikat

Työmatkapyöräily

Meillä kannustetaan työmatkapyöräilyyn! Pyöräilijöille on järjestetty pyöräkatoksia ja -parkkialueita. Lukittuja pyöräkatoksia on kaksi kappaletta, molempien Novan sisäänkäyntien yhteydessä. Pyöräparkki toimii Novan kulunvalvontalätkällä. 

Työmatkat autolla

Henkilöstöämme palvelee pysäköintiasioissa Jyväs-Parkki: palvelu@jyvas-parkki.fi.

Henkilöstö pysäköi kolmella eri alueella: Pysäköintitalot P-Nova ja P-Sairaala sekä ulkoalue, sen mukaan mihin oman sopimuspysäköinnin Jyväs-Parkki pystyy tarjoamaan. Kaikilla alueilla pysäköidään älypuhelimessa toimivaa Moovy-sovellusta käyttäen. Moovy-sovelluksen käyttöön tarvitset älypuhelimen (Android / iOS käyttöjärjestelmä ja sovellus on ladattavissa Play-kaupasta / Apple Storesta).

Moovy-sovellusta voit käyttää henkilöstön sopimuspysäköinnin lisäksi myös vapaa-ajalla lyhytaikapysäköinnissä mm. Jyväskylän kaupungin keskustan alueen Jyväs-Parkin halleissa, kadunvarsilla ja muilla ulkoalueilla.

Tutustu eri pysäköintivaihtoehtoihin:

Henkilöstön pysäköintikartta

P-Nova                              40 €/kk
P-Sairaala                          35 €/kk
Ulkoalue (+ylivirtausalue)   30 €/kk     tai aikaveloitus 10 €/kk+käytön mukaan 0,15 €/h

Kaikki sopimuspysäköinnit ovat lähtökohtaisesti kuukausiveloitteisia. Mikäli haluat ulkoalueen aikaveloitteisen sopimustuotteen, ilmoita pysäköintipaikkaa varatessasi siitä.

Ulkoalueen henkilöstöpysäköinnissä ei ole puomeja, jotka tunnistaisivat auton sisään/ulosajon, joten pysäköinti käynnistetään/päätetään Moovy-sovelluksen kautta aina kun pysäköidään. Paikoituksen lisätarpeelle on varattu autopaikkoja myös vanhan sairaalan itäreunalta. Ulkoalue laajenee siis tarvittaessa ns. ”ylivirtausalueelle”.

Kun tarvitset pysäköintipaikan, voit olla yhteydessä suoraan Jyväs-Parkkiin ennen työsuhteesi alkua tai esimerkiksi virka-/työvapaalta palatessa jo hyvissä ajoin ennen paluuta: palvelu@jyvas-parkki.fi. Viestissä on tärkeä ilmoittaa, että olet tulossa palvelussuhteeseen (työ-/virkasuhde) KSSHP:lle tai että olet palvelussuhteessa KSSHP:iin.


Ilmoita sähköpostissa:

 • matkapuhelinnumerosi, jolla tulee käyttämään Moovya
 • työsähköpostisi (jos on jo)
 • milloin työsuhteesi alkaa KSSHP:llä ja mistä alkaen haluat pysäköintipaikan
 • toiveen pysäköintialueesta (jos ulkoalue toive, myös ilmoitus haluaako aika-/kuukausiveloituksen)

Moovy-sovellus kannattaa ladata valmiiksi puhelimeen, jo siinä vaiheessa kun haet pysäköintiä. Kun pysäköintialue varmistuu, Jyväs-Parkki lisää sopimustuotteen näkyviin Moovyysi. Tämän jälkeen aktivoit viimeistään työn aloituspäivän aamuna sopimustuotteen Moovyyn palveluvalikon kohdasta: Kauppa. Pysäköintiin liittyvissä asioissa Jyväs-Parkki ohjeistaa ja neuvoo. Sopimustuotteen aktivointipäivästä alkaen veloitus menee Moovyn kautta automaattisesti sovellukseen tallentamaltasi maksukortilta.

Mikäli pysäköintipaikat ovat täynnä, saat viestin, että tietosi on laitettu jonoon. Jyväs-Parkki ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse, kun paikka vapautuu.

Huomioithan, että pysäköinnin irtisanomisaika on 1 kk. Sopimus päättyy irtisanomishetkeä seuraavan täyden kuun lopussa. Sopimuspysäköinnin irtisanot Moovy-sovelluksen kautta.

Santra > Pysäköinti Sairaala Novassa  

8. Puhelin

Henkilökunnan puhelinnumerot saat selville Puhelinluettelosta, joka löytyy Santran pääsivulta oikeasta palstasta. Sairaanhoitopiirin henkilöstön yhteystietoja voit hakea myös Santran etusivulta löytyvästä Yhteystietojen haku -linkistä.

Ota selvää oman yksikkösi puhelinkäytännöistä. Tärkeää on tietää:

 • Miten soittaja ohjataan eteenpäin, mikäli asia ei selviä?
 • Mikä on menettelytapa esim. soittopyyntöjen suhteen?
 • Yleisimmät kysymykset.

Suosi lyhytvalintanumeroita (5xxxx, 6xxxx, 7xxxx), sillä niiden käyttö on edullisempaa.  

Ota ylös tärkeimmät puhelinnumerot:

 • mahdollinen yksikön numero/numerot
 • esihenkilösi numero
 • puhelinkeskuksen sisäinen numero: pöytäpuhelimet 9 tai matkapuhelimet 55559. Ulkoinen numero: 014 269 1811
 • Työasema- ja puhelinpalvelut puh. 55995
 • Sovellustukipalvelut (esim. Lifecare) puh. 55961
 • hätänumero:  puh. 112 (rak. 4,5,6 lisäapu soitetaan hätänumerosta)
 • Novassa elvytysryhmä (MET ryhmä) hälytetään soittamalla puh. 53600. Rakennuksiin 5 ja 6 sekä rak. 45 kutsutaan lisäapua hälytysnumerosta 112 (ei nollaa eteen).
 • vartijan numero: puh. 55555, puh. 55556

Sairaanhoitopiirin henkilökohtaisia mobiililaitteita hallitaan Istekin ylläpitämällä Microsoft Intunella.

Jos sinulla on käytössäsi henkilökohtainen työpuhelin, muista että sitä ei saa luovuttaa toiselle työntekijälle, vaan sijaisuus hoidetaan soitonsiirrolla. Mikäli olet poissa, muista jättää puhelimeesi poissaoloviesti ja purkaa se palattuasi töihin.

9. Tietokoneet, päätelaitteet ja Lifecare -potilastietojärjestelmä

Yleistä päätelaitteista

Päätelaitteita ovat pöytätyöasemien ja kannettavien tietokoneiden lisäksi mm. puhelimet, älypuhelimet, päätteet ja taulutietokoneet (tabletit), jotka on annettu sinulle työvälineiksi. Päätelaitteen tietoturvasta vastaat osaltasi itse noudattamalla huolellisuutta ja tietoturvamääräyksiä. Mikäli työskentelet työpaikan ulkopuolella päätelaiteella, sinun on noudatettava erityistä huolellisuutta, jotta tietoturva ei vaarantuisi.

Kirjautuminen ja salasanat

Päätelaitteille kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Salasanan tulee koostua pienistä ja isoista kirjaimista, sekä numeroista (Älä käytä Ä-, Ö- ja Å-kirjaimia). Vaihda salasanasi vähintään kerran kuukaudessa. Salasana on vaihdettava viimeistään silloin, kun se on jonkun toisen tiedossa tai kun järjestelmä vaatii sen vaihtoa. Säilytä salasanat ja muut kirjautumisessa käytettävät tunnisteet, kuten toimikorttisi ja PIN-koodit huolellisesti, älä koskaan luovuta niitä kenellekään.

Tietokoneen käyttö

Työaseman käyttöön liittyvissä pulmatilanteissa sinua palvelee Työasema- ja puhelinpalvelut puh. 55995 arkisin maanantaista torstaihin klo 7.15–16.15 ja perjantaisin klo 7.15-16.00 sekä Novan ICT-/henkilöstöpalvelupiste arkisin klo 7.30-14.00. 

Kun pidät työskentelyssä tauon, lukitse tietokone salasanan avulla käyttäen näppäinyhdistelmää CTRL + ALT + DEL / Lukitse tietokone. Samalla näppäinyhdistelmällä saat koneen lukituksen auki tauolta palattuasi. Älä kuitenkaan lukitse yhteiskäytössä olevaa tietokonetta, vaan tallenna kesken jäävä työsi ja kirjaudu ulos. Kun lopetat koneen käytön, kirjaudu koneelta ulos. Näin kukaan ei pysty käyttämään väärin käyttäjätunnustasi. Ethän jätä avattua työasemaa valvomattomaan tilaan.

Etätyöskentelyn välineenä sairaanhoitopiiri käyttää Teamsia. Jos tarvitset apua Teamsin tai vaikkapa sähköpostin käytössä, löydät ohjeita Santrasta kohdasta Sovellustuki-, työasema- ja puhelinpalvelut. Lisätietoa Teamsin käytöstä saat Teams-pelikirjasta.

Dokumenttien tulostamisessa käytämme turvatulostusta. Tulostettavaksi lähetetyt työt tulostuvat tulostimesta vasta kun käytät henkilökorttiasi tulostimella.

Potilaiden ja ulkopuolisten tietokoneen käyttö

Sairaanhoitopiirin omistamia tietokoneita ei saa luovuttaa potilaiden tai kenenkään muunkaan ulkopuolisen käyttöön. Osastoilla on erillisiä potilaiden käyttöön tarkoitettuja tietokoneita. Potilaiden ja muiden vierailijoiden käyttöön on olemassa erillinen langaton verkko (vieras Wlan), johon voi tilata tunnukset Työasema- ja puhelinpalveluiden numerosta 55995.

Lifecare -potilastietojärjestelmä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin käytössä on Lifecare -potilastietojärjestelmä. Järjestelmä on tarkoitettu hoitoalan ammattilaisten käyttöön. Lifecaren käyttöön järjestetään sopimuksen mukaisesti täsmäkoulutuksia, ja tästä osiosta löydät järjestelmän käyttämiseen liittyvän perustiedon, jolla potilastietojärjestelmän käyttämisessä pääsee alkuun. Aineisto on kohdistettu pääasiassa uusille sairaanhoitopiirillä aloittaville työntekijöille, mutta aineisto soveltuu myös jo järjestelmää käyttäneille.

Lifecareen liittyvissä kiireettömissä ongelmissa voit olla yhteydessä 2M-IT:n sovellustukeen sähköpostitse osoitteeseen sovellustuki(at)2m-it.fi.

Esimerkkeinä tukipyynnöistä:

 • kertomustekstin korjaus
 • raportit
 • ajanvarauskirjan perustaminen
 • ajanvarauskirjepohjien muokkaus

Perehdytysvideot Lifecare -potilastietojärjestelmän käyttöön

Alkuperehdytys

Lifecare -alkuperehdytys

 • Videot ovat omia lyhyitä klippejä, muutamaa pidempää lukuun ottamatta. Videoista löydä ohjeistusta mm. toimikortin rekisteröimiseen, lähetteiden käsittelemiseen ym.

Tilastointi

Lifecare - ajanvarauksen kirjaukset ja tilastointi 

 • Videolla kerrataan Lifecaresta näyttäen, miten edetään ajanvarauksen kautta potilaan kirjausketju niin, että tilastointi kulkee taustalla kerralla oikein.

Lifecare - ajanvarauksen kirjaukset ja tilastointi jälkikäteen

 • Videolla kerrataan Lifecaresta näyttäen, miten edetään ajanvarauksen kautta potilaan kirjausketju ja tilastointi silloin, kun kirjaus ja tilastointi tehdään menneisyydessä olevaan ajanvaraukseen (näytetään kirjaustiedon muuttaminen takautuvalle ajankohdalle).