Talous ja suunnittelu

Sairaanhoitopiirin taloutta ohjaa sopimusohjausjärjestelmä. Tämän perusteella toiminnan laajuuden ja talousarvion pohjana on sopimusohjausneuvotteluissa täsmennetty palvelusuunnitelma jäsenkunnille ja tulorahoituksen pohjana on kuntien kanssa sovittava talouden kehys.

Sairaanhoitopiirin toimintaa ja taloutta seurataan johdon laskenta- ja seurantajärjestelmillä. Terveyskeskusten ja kuntien on mahdollista seurata palvelusuunnitelman toteutumista Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tietoverkon välityksellä.