Potilaana sairaanhoitopiirissä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tallennetaan potilasrekisteriin hoidossa syntyviä henkilö- ja hoitotietoja. Potilastiedot ovat salassa pidettäviä.

Tässä osiossa kerrotaan potilastietojen käsittelystä KSSHP:ssä.

KSSHP:n lakisääteisenä tehtävänä on järjestää erikoissairaanhoidon palvelut Keski-Suomen alueelle. Tietojen käsittely perustuu potilaan hoitoa ja tutkimusta koskeviin lakeihin ja asetuksiin.

Potilasasiakirjoja käytetään potilaan hoidon järjestämiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan, hoidon laadun varmistamiseen, laskutukseen, tilastointiin, opetukseen ja tieteelliseen tutkimustoimintaan.