Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön henkilötietojen käsittelyä ja oikeutta yksityisyyteen omien henkilötietojensa käsittelyssä. Siihen sisältyy oikeudet muun muassa tarkastaa ja korjata sekä vaatia poistettavaksi tarpeeton tieto.

Lue: Henkilötietojen käsittely sairaanhoitopiirissä


EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR eli General Data Protection Regulation) tuli sovellettavaksi 25.5.2018.

KSSHP noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä ja ohjeita.

Tietosuoja-asetuksen vaikutuksesta Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin kohdistuu vaikutuksia, joiden myötä päivitämme henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimintatapoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaiseksi.