Viestintä

Viestintä vastaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä mediasuhteista. Teemme yhteistyötä medioiden kanssa tiedotteiden muodossa sekä etsimällä oikean asiantuntijan vastaamaan haastatteluun.

Viestinnän vastuulla on ylläpitää ja kehittää Sairaala Novan verkkosivuja. Viestintä vastaa KSSHP:n ja Sairaala Novan some-kanavien sisällöstä. Monikanavaisesti toteutetulla ulkoisella viestinnällään KSSHP pyrkii tuomaan tiedon mahdollisimman helposti saataville alueensa asukkaille ja muille sidosryhmille. Ulkoisessa viestinnässään KSSHP ottaa huomioon saavutettavuuteen liittyvät kysymykset.

Uuteen Sairaala Novaan muuton jälkeen someviestintä on painottunut yhä enemmän Sairaala Novan sosiaalisen median tileille. Sairaala Novan tilejä seuraamalla pysyt ajan tasalla sairaanhoitopiirin aluetta koskevasta ajankohtaisesta tiedosta sekä muusta yleisesti terveydenhoitoon sekä hyvinvointiin liittyvästä tiedosta. KSSHP:n sometilit säilyvät toistaiseksi Novan tilien rinnalla. 

Löydät Sairaala Novan näiltä sosiaalisen median kanavilta: 

Sairaala Nova on somessa @sairaalanova. Youtubessa käytämme KSSHP:n kanavaa.

Sairaanhoitopiirin viestinnästä ja sen kehittämisestä vastaa sairaanhoitopiirin viestintäpäällikkö yhteistyössä sairaalan ylimmän johdon kanssa. Sairaanhoitopiirin viestinnän periaatteena on olla avointa ja luotettavaa sekä henkilöstölle että julkisuuteen päin. Viestintä tekee tiivistä yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa, jolloin viestintä on aina oikeaan ja ajankohtaisimpaan tietoon perustuvaa. 

Saavutettavuusseloste

Sairaala Novan verkkosivuille on laadittu saavutettavuusdirektiivin mukainen saavutettavuusseloste, johon pääset tutustumaan seuraavasta linkistä:

Saavutettavuusseloste, sairaalanova.fi (PDF)