Hoito- ja terveystieteellinen tutkimus

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä toteutamme hoito- ja terveystieteellistä tutkimusta yhteistyössä muun muassa Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, sosiaali- ja terveysalan koulutuksen sekä palvelujärjestelmän muiden toimijoiden kanssa.

Hoito- ja terveystieteellisen tutkimustoiminnan lähtökohtana ovat KSSHP:n strategia, KSSHP:n tutkimusstrategia, hoitotyön toimintaohjelman painopistealueet sekä eettisesti ja tieteellisesti korkeatasoinen monitieteinen tutkimus.

Näyttöön perustuvalla hoitotyöllä varmistamme hoidon laadun ja tulokset sekä edistämme potilasturvallisuutta ja asiakaslähtöistä palvelukulttuuria.