Syöpädiagnostiikan ja -tutkimuksen kehittämisryhmä

Tutkimusryhmä on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin patologian, kirurgian ja onkologian yksiköiden toiminallinen yhteenliittymä, joka tutkii monipuolisesti erilaisia pahanlaatuisia kasvaintauteja ja kehittää niihin liittyvää diagnostiikkaa. Toiminta painottuu mahasuolikanavan kasvaimiin sekä keuhko- ja rintasyöpään, mutta monet yhteistyöhankkeet liittyvät myös muihin kasvainryhmiin.

Toiminnan keskeinen perusta on nykyaikainen patologian analytiikka, johon perinteisen histopatologian ja immunohistokemian lisäksi kuuluvat digitaalimikroskopia, tietokoneavusteinen kuva-analytiikka, molekyylipatologia ja kasvainsolukon soluviljely. Laboratoriossa on kliiniseen työhön ja tutkimukseen käytettävissä mm. näytelasilukijat eli mikroskooppinäytteitä digitoivat lasiskannerit, DNA:n eristysautomaatti, digitaalinen PCR-laite, Illuminan NextSeq 500 sekvensointilaite ja soluviljelylaboratorio. Kudosnäytteistä tehtävän analytiikan tueksi ja täydennykseksi laboratoriossa on kehitetty kliiniseen työhön ja tutkimukseen soveltuvaa solunulkoisen DNA:n tutkimusta eli ns. nestebiopsia-analytiikkaa.

Tutkimusmateriaaleina ovat erilaiset syöpäkudoskokoelmat, jotka perustuvat diagnostiikan yhteydessä kerättyihin näytteisiin. Mukana on myös tutkimusryhmän erikseen kokoamaa parafiiniin ja pakasteeseen säilöttyä materiaalia.  Kasvainnäytteistä saadut analyysitulokset yhdistetään kunkin kliinisen erikoisalan asiantuntijoiden keräämään, tutkittaviin liittyvään tietoon. Soluviljelylaboratoriossa tutkitaan syöpäpotilaiden elimistöstä irrotettuja eläviä kasvainsoluja ja selvitetään mahdollisuuksia löytää hoitovastetta ennustavia ja lääkehoidonvalintaa avustavia menetelmiä.

Tutkimusryhmässä voi työskennellä useita opinnäytetyötä tekeviä opiskelijoita sekä pre- ja post-vaiheiden tutkijoita. Ryhmällä on tiivis yhteys Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen, liikuntatieteelliseen ja informaatioteknologian tiedekuntaan. Yhteistyötä tehdään kaikkien yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa toimivien useiden erillisten tutkimustyhmien kanssa.