Itäinen syöpäkeskus Fican east

Itäinen syöpäkeskus (Fican east) on yksi Suomen viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta ja osa kansallista syöpäkeskusta. Kansallisen syöpäkeskuksen (FICAN) perustamisella on haluttu parantaa syövän hoitoa ja tutkimusta Suomessa.

Itäinen syöpäkeskus vastaa Kansallisen syöpäkeskuksen toiminnasta Itä-Suomen alueella. Itäisessä syöpäkeskuksessa ovat mukana Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Itä-Suomen yliopisto, Siun Sote, Sosteri ja Essote.

Hoitokäytännöt muuttuvat nopeasti. Syövän hoidon kansallista ohjausta tarvitaan, jotta voidaan turvata palveluiden yhdenvertainen saatavuus ja parantaa hoitojen vaikuttavuutta.

Syöpätautien tutkimustyön tavoitteena on kehittää yksilöllistä ja vaikuttavaa syövän hoitoa, erityisesti genomitiedon hyödyntämistä diagnostiikassa ja hoitovalinnoissa. Tarkoitus on edistää potilaiden pääsyä kliinisiin tutkimuksiin yhdenvertaisesti ja viiveettä. Syöpätutkimus voi avata mahdollisuuksia potilaille syövän ennaltaehkäisyn, diagnostiikan tai uusiin hoitoihin ennen kuin ne ovat osa normaalia hoitokäytäntöä.

Itäisen syöpäkeskuksen tehtävänä on:

  • organisoida sairaaloiden ja yliopistoyksiköiden muodostamien monialaisten diagnostiikka-, hoito- ja tutkimusryhmien toiminta yhdenmukaiseksi sekä edistää tutkimuksen integrointia tiivisti osaksi hoitoa
  • pyrkiä rakentamaan toimintamalli, jonka avulla syöpätutkimustieto on hoitohenkilökunnan käytettävissä potilaan parhaaksi mahdollisimman tehokkaasti
  • yhdenmukaistaa toimintamalleja muiden alueellisten syöpäkeskusten kanssa
  • pyrkiä luomaan hoidon laadun ja seurannan mittarit yhteistyössä muiden alueellisten keskusten kanssa

www.ficaneast.fi