NovaCan syövän hoitokeskus

NovaCanin (Syövän hoitokeskus) tarkoituksena on seurata, valvoa ja tukea koko maakunnan alueella myös perusterveydenhuollossa tapahtuvaa 
a) syövän varhaisdiagnostiikan toteutumista, 
b) syöpäpotilaiden seurannan vaikuttavuutta sekä 
c) palliatiivisessa hoidossa olevien potilaiden hoidon laatua