Yhteystiedot

Novacan ohjausryhmän puheenjohtaja: Jukka-Pekka Mecklin, jukka-pekka.mecklin@ksshp.fi

Novacan ohjausryhmän sihteeri: Kirsi Pylvänäinen, kirsi.pylvanainen@ksshp.fi, 014-2691988