Yhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa

Yhdessä olemme enemmän

Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kumppanuussopimus allekirjoitettiin syyskuussa 2020. Kumppanuuden uskotaan tuovan merkittävästi uutta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tutkimusta ja innovaatioita Jyväskylään.

Sopijapuolet pyrkivät lisäämään yhteistyötä erityisesti seuraavilla alueilla

  • Terveys, sairaus ja hyvinvointi
  • Toimintakyky ja kuntoutus
  • Hyvinvoinnin ja terveyden tietovarantojen sekä digitaalisten menetelmien kehittäminen ja tehokas hyödyntäminen tutkimuksessa ja käytännön työssä
  • Monialaisen, yhteen toimivan ja kustannustehokkaan palvelujärjestelmän, toimintamallien ja osaamisen tutkimusperusteinen ja pedagoginen kehittäminen
  • Terveystaloustiede ja hyvinvointityön johtaminen
  • Biopankkiyhteistyöhön liittyvä perus- ja soveltava tutkimus
  • Aivotutkimus

Kumppanuuden hyöty on molemminpuolinen. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri hyötyy Jyväskylän yliopiston vahvasta monialaisesta tutkimusperinteestä, korkealaatuisesta tieteellisestä tutkimuksesta ja mahdollisuudesta syventää asiantuntijoidensa osaamispohjaa. Jyväskylän yliopisto hyötyy Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vahvasta lääketieteellisestä ja käytännön hoitotyöhön niveltyvästä tutkimus,-kehittämis- ja koulutusosaamisesta, sekä erittäin moderneista data-alustoista (mm. potilas- ja asiakastietojärjestelmät).

Molemmat osapuolet toimivat aktiivisesti ja yhdessä myös Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymässä (Keho).