Tieteellisen tutkimustoiminnan tietosuojaselosteet

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojaselosteet 

Yllä olevaan linkkiin lisätään jatkossa kaikkien niiden opinnäytetöiden ja tieteellisten tutkimusten tietosuojaselosteet, joissa KSSHP on rekisterinpitäjänä. Tutkijat voivat antaa linkin tutkittaville tiedoksi, jolloin tietosuojaselostetta ei tarvitse antaa tulostettuna.

Henkilötietojen käsittely tutkimuspalveluissa

Käsittelemme henkilötietojasi tutkimuslupahakemusten ja tutkimuslupien, tutkimussopimusten sekä tutkimukseen liittyvien työsopimusten tietojen käsittelyn yhteydessä. Lisäksi käytämme rekisterissä olevia yhteystietoja edellä mainittuihin asioihin liittyvään tiedotukseen.


Rekisterinpitäjä on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Lue lisää tietosuojakäytännöistä KSSHP:n Tietosuoja -sivuilta

Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:

  • oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä.

  • oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä tarkastaa mitä tietoja sinusta on tallennettu.

  • oikeus pyytää meitä oikaisemaan kaikki sinua koskevat virheelliset tiedot. Sinulla on myös oikeus lisätä puuttuvia tietoja, joita meillä tulisi olla.

  • oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan tietyissä tapauksissa. Oikeutta käsittelyn rajoittamiseen sovelletaan esimerkiksi silloin, kun löydät virheellisiä tietoja ja pyydät meitä oikaisemaan ne. Tällaisissa tapauksissa sinulla on oikeus vaatia, että emme käsittele tietoja niin kauan kuin voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

  • jos henkilötietojesi käsittelyä on rajoitettu, ilmoitamme sinulle, kun tiedot on oikaistu ja vahvistettu, ennen rajoituksen poistamista.

  • oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Tämän jälkeen emme saa enää käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

  • oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

    • Profilointia tai automaattista päätöksentekoa ei tämän henkilörekisterin kautta tapahdu.

Tietosuojaseloste Tieteellisten tutkimuspalveluiden hallinnollinen rekisteri

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tieteelliseen tutkimustoimintaan liittyen, voit olla yhteydessä tutkimusasiantuntijaan