Yhteyshenkilöt

Tutkimusasiantuntija Päivi Lampinen

paivi.lampinen@ksshp.fi

vanha sairaala F2, 1-kerros

puh. 014 269 5134

 • Tutkimustoiminnan suunnittelu-, valmistelu-, seuranta- ja kehittämistehtävät

 • Tutkijoiden/opiskelijoiden/ohjaajien/henkilöstön ohjaus, neuvonta ja koulutus tutkimuksen eri vaiheissa

 • Tiedotus ja viestintä tutkimustoiminnasta

 • Tutkimuslupien koordinointi (tieteellinen tutkimus, opinnäytetyöt) ja tutkimusrekisteri

 • Tutkija- ja käyttäjätunnusten ja SPSS -ohjelmien haku

 • Tutkimustoiminnan rahoitushallinnointi ja koordinointi

 • Lääketutkimukset (ohjaus, koordinointi, sopimukset, laskutuksen tarkistus, rahoituksen seuranta)

 • Eettisen toimikunnan yhteydenotot, materiaalin vastaanotto ja koordinointi, tiedotus, eettisen toimikunnan sihteeri

 • Alueellisten eettisten toimikuntien verkoston jäsen

 • Yhteistyö kansallisten  ja kansainvälisten tutkijoiden, tutkimusryhmien ja muiden toimijoiden kanssa

 • Tutkijakoulutuksen yhteyshenkilö

 • Maakunnallisen potilasturvallisuusneuvoston varajäsen

Tutkimusasiantuntija Kirsi Pylvänäinen

sähköposti: etunimi.sukunimi@ksshp.fi

vanha sairaala, F2, 1. krs

puh. 014 269 3536

 • VTR  – rahoitus (ohjaus, koordinointi ja tiedotus)

 • Ulkopuolisten (Suomen Akatemia, säätiöt) tutkimusten sopimukset sekä rahoitusseuranta. 

 • Tutkijoiden perehdytys, ohjaus ja neuvonta

 • Tutkimusten rekisteröinti ja tiedonhallinta

 • Tutkimustoimintaan liittyvät työsopimukset, osto- ja toimeksiantosopimukset, tutkimushenkilöstön työaikaseuranta

 • Tiedejulkaisujen rekisteröinti, JULKI-yhteyshenkilö, Clinical Trials administraattori

 • Tutkijakoulutuksen yhteyshenkilö

 • Tiedetoimikunnan sihteeri

https://www.sairaalanova.fi/fi-FI/Tutkimus/Muu_tutkimusyhteistyo

Tekninen asiantuntija Jani Saalamo

Sairaala Nova
Hoitajantie 3
40620 Jyväskylä
puh. 014 269 1987

 • Tutkimustietojen haku tutkijoille sairauskertomuksista (kirjalliset/sähköiset)
 • Tutkimusmateriaaliarkin kansioiden luominen ja oikeuksien myöntäminen tutkijoille
 • Videoneuvottelujen yhteyshenkilö

Tieto- ja kirjastopalvelut

Yhteyshenkilö Informaatikko Kirsi Mononen

Hoitajantie 3
40620 Jyväskylä
puh. 014 269 1035, 050 349 9492

Arviointiylihoitaja Jaana Peltokoski

Hoitajantie 3
40620 Jyväskylä
puh. 014 269 1643

 • Hoitotyön tutkimus- ja kehittämistoiminta
 • Tutkimuslupien koordinointi/valmistelu hoitotieteen ja terveystieteen sekä amk/yamk:n hoitotyön opinnäytteiden osalta

Tutkimushoitajat

- voit kysyä lisätietoa tutkimushoitajista tutkimusasiantuntijoilta

Professorit

Marja-Liisa Kinnunen, professori (yleislääketiede)

Teijo Kuopio, osastonylilääkäri, professori (solu-ja molekyylipatologia)

Jari Laukkanen, osastonylilääkäri, professori (sisätaudit)

Sari Lindeman, osastonylilääkäri, professori (psykiatria)

Juha Paloneva, vs. johtajaylilääkäri, professori (kirurgia)

Tuulikki Sokka-Isler, osastonylilääkäri, professori (reumatologia)

Tarja Kettunen, professori (terveyden edistäminen) JY

Riku Nikander, professori (gerontologia) JY 

KYS -ERVA -alueen toimijat

Erva -tutkimuskoordinaattori Helena Pehkonen

p. 044 717 6040

Sähköposti: helena.pehkonen(at)kuh.fi

 • KYS -erva -tutkimustoimikunnan käytännön toiminnan koordinointi ja hallinnointi sekä kokouksessa valmistelijana toimiminen (esittelijänä pj Tatu Kemppainen)

Kehittämispäällikkö Kirsi Luoto  

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan asiat sekä kliinisen tutkijan peruskurssiin liittyvät kysymykset.

p. 044 717 2102

Sähköposti: kirsi.luoto(at)kuh.fi

Erva-biostatistikko Tuomas Selander

p. 044 717 9583

Sähköposti: tuomas.selander(at)kuh.fi

 • KYS erva-alueen tutkijoiden neuvonta, avustaminen ja koulutus tieteellisen tutkimuksen tilastollisissa asioissa
 • Ohjaus aineiston käsittelyssä: tilastomenetelmien valinta, käyttö ja aineiston tulkinta
 • Osallistuminen tutkimusten tilastolliseen suunnitteluun