Työtaistelutoimenpiteiden vaikutukset KSSHP:n toimintaan ja palvelutasoon

Kokoamme tälle sivulle ajankohtaista tietoa työtaistelutoimenpiteiden vaikutuksista Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimintaan ja palvelutasoon. 

Kevään aikana käydyt työtaistelutoimenpiteet jatkuvat edelleen jossain määrin ja niillä voi olla osittain vaikutusta Sairaala Novan toimintaan. Sivua päivitetään tilanteen muuttuessa.