Sisä- ja reumataudit


Päiväsairaalassa hoidamme niitä sisä- ja reumatautien potilaita, joiden lääkehoito, ohjaus, tutkimukset tai toimenpiteeseen valmistautuminen ja sen jälkeinen seuranta kestävät 15 minuutista koko päivään. Näiden erikoisalojen potilaiden kokonaishoidon varsinainen suunnittelu ja seuranta tapahtuvat ko. erikoisalan poliklinikalla. Päiväsairaalan sairaanhoitajat toteuttavat lääkärin ennakkoon suunnitteleman hoidon.

Reumataudit

 • Lääkeinfuusiot
 • Nivelreuma- ja nivelpsoriasispotilaiden hoidon aloitukset sekä moniammatilliset  seuranta- ja ohjauskäynnit
 • Fibromyalgiapotilaiden moniammatillinen hoidonohjaus

Kardiologia

 • Vajaatoimintapotilaiden lääkeinfuusiot
 • Pulmonaalihypertoniapotilaiden lääkealoitukset (revaatio)

Endokrinologia

 • Jatkuvanäyttöisen glukoosimonitoroinnin aloitus
 • Kortisonipulssihoidot
 • Rasituskokeet

Gastroenterologia

 • Lääkeinfuusiot
 • Maksan koepalat

Hematologia

 • Lääkeinfuusiot