Syöpätaudit


Annamme hoitokeskuksessa erilaisia syövän hoitoon tarkoitettuja lääkehoitoja. Hoitoja annetaan sekä pistoksina että suonensisäisesti. Hoitovälit vaihtelevat viikosta kuukausiin. Potilaat käyvät myös verensiirroissa ja pienissä toimenpiteissä.

Sairaanhoitajat toteuttavat lääkärin suunnitteleman hoidon, seuraavat potilaan vointia ja antavat ohjeita esimerkiksi mahdollisten sivuvaikutusten lievittämiseksi. Hoitokeskuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsee syöpätautien poliklinikalla, jossa lääkärin vastaanottolla seurataan tietyin väliajoin hoitojen vaikutusta sekä tehdään potilaalle jatkohoitosuunnitelma. Hoitajat voivat myös tarvittaessa konsultoida lääkäriä hoitoihin liittyvissä ongelmatilanteissa. Läheinen tai esimerkiksi tukihenkilö voi olla potilaan mukana hoidossa.

Tavoitteenamme on, että hoito olisi potilaalle mahdollisimman turvallista sekä henkisesti että fyysisesti. Potilas voi tarvittaessa keskustella tilanteestaan sairaanhoitajan ja lääkärin lisäksi muiden erityistyöntekijöiden kanssa. Hoitokeskuksesta voidaan ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään, fysioterapeuttiin, ravitsemusterapeuttiin, sairaalateologiin tai syöpäyhdistyksen neuvontahoitajaan potilaan tarpeen mukaan.

Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen neuvontahoitajat käyvät hoitokeskuksessa myös säännöllisesti.