Tietoa hoitokeskukseen tulevalle potilaalle

Varatkaa riittävästi aikaa päiväsairaalakäynnillenne. Läheinen tai tukihenkilö voi tulla mukaanne.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautukaa tullessanne itseilmoittautumispisteessä. Tarvittaessa saatte apua palveluneuvojalta.

Hoitokeskuksen odotustila K2 on lähellä NOVA 2 sisäänkäyntiä. K2 odotustilaan kulku tapahtuu L-lohkon hissiaulan kautta.

Potilaskysely

Tulehduksellista reumatautia sairastavat potilaat täyttävät jokaisella käynnillään ennen lääkärin vastaanotolle tai hoitoihin menoa sähköisen kyselyn, jossa kartoitetaan mm.toiminta-ja liikuntakykyä, kipua ja yleisvointia. Kysely on potilaan kokonaistilanteen kartoitus hänen itsensä kuvaamana. Kysely palvelee hoidon suunnittelua ja antaa tietoa myös hoidon vaikuttavuudesta. Seurantakäynnille tulevat potilaat voivat täyttää kyselyn oma-aloitteisesti kirjautumalla sisään omilla henkilötunnuksillaan.

Ottakaa käynnillenne mukaan

  • Saamanne kutsukirje
  • Kela-kortti
  • Tiedot käyttämistänne lääkkeistä

Tilat

Päiväsairaalassa on verhoilla eristettyjä vuode- tai tuolipaikkoja. Teillä on mahdollisuus radion kuunteluun. Voitte ottaa mukaan myös oman kannettavan laitteen.

K2 odotustilasta löytyy inva- sekä tavallinen wc. Hoitotilojen läheisyydessä eri kohdin on myös kolme inva-wc:tä, joissa voitte käydä hoitokäynnin aikana.

Vaatteet

Pääsääntöisesti voitte olla omissa vaatteissa hoitojen aikana. Hoitopaikalta löytyy naulakko, johon voi ripustaa esimerkiksi takin ja kassin. Hoitokeskuksen potilailla on käytettävissä myös pukuhuoneet naisille ja miehille K2 odotustilan yhteydessä. Pukuhuoneissa on lukittavia kaappeja, jonne voitte halutessanne jättää vaatteenne hoitokäynnin ajaksi.

Ruokailut

Päiväsairaalassa on tarjolla välipalaa käytävällä olevassa välipalapisteessä. Käytettävissä on myös kahviautomaatti. Lounas on tarkoitettu useamman tunnin päiväsairaalahoidossa oleville potilaille.

Matkakulut

Matkakorvausta haetaan Kelan toimistosta. Jos terveydentilanne edellyttää muun kuin julkisen kulkuneuvon käyttöä, saatte sitä varten todistuksen sairaalasta.

Asiakas- ja potilasmaksut

Hoitomaksusta lähetetään lasku kotiin.

Puhelin

Matkapuhelimen käyttö on sallittua huomioiden potilastoverit.

Vaitiolovelvollisuus

Henkilökuntaamme sitoo vaitiolovelvollisuus ja toivomme myös teidän kunnioittavan tätä periaatetta toisten potilaiden kohdalla.

Tupakointi

Sairaalamme on savuton sairaala.

Hajusteet

Hajusteiden ja partavesien käyttö on kielletty.

Käsihygienia

Käyttäkää käytävillä olevia käsihuuhteita infektioiden ehkäisemiseksi.